Elementy duchowości prawosławnej ocalone od zapomnienia w Anglosferze: mytarstwa w myśli Ojca Serafina Rose’a

Anna Cholewa-Purgał

Abstrakt

Referat podejmuje próbę ukazania myśli Ojca Serafina Rose’a (1934-1982), amerykańskiego konwertyty, który stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli prawosławnej teologii końca XX wieku, w kontekście jej wpływu na współczesną kondycję Cerkwi w Rosji i poza Rosją, a zwłaszcza w odniesieniu do doktryny o mytarstwach (teloniach), postrzeganej przez Serafina jako patrystyczną naukę eschatologiczną utrwaloną w przedschizmatycznych pismach Kościoła.


Elements of Orthodox Spirituality Saved from Oblivion in the Anglosphere: Aerial Toll Houses in the Thought of Fr. Seraphim Rose

The paper attempts to view the thought and works of Father Seraphim Rose (1934- 1982), an American convert who became one of the most notable Orthodox theologians of the late 20th c., in the light of his impact on the current condition of the Orthodox Church both in Russia and abroad, focusing on the issue of aerial toll houses (telonia), which he saw as a vital part of patristic eschatology preserved in the pre-schismatic writings of the Church Fathers.

Keywords: Samizdat, Orthodox Eschatology, Telonia, Russian Orthodox Church Outside of Russia

Słowa kluczowe: samizdat, prawosławna eschatologia, telonia, Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji
References

Aron L., Samizdat in the 21st Century: Russia’s New Literature of Crisis, „Foreign policy”, lipiecsierpień 2009, nr 173, ss. 131-133, [w:] https://www.jstor.org/stable/20684899 [dostęp: 30.05.2022].

Azkoul M., The Toll-House Myth: The NeoGnosticism of Fr. Seraphim Rose, Dewdney, Synaxis Press, 2005, 116 ss.

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum w Poznaniu, 2003, [w:] https://biblia.deon.pl/ [dostęp: 30.05.2022].

Damascene H. (Christensen), Editor’s Preface, [w:] Eugene (Serafin) Rose, Nihilism. The Root of the Revolution of the Modern Age, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 2020, 6 ss.

Damascene H., Father Seraphim Rose: His Life and Works, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 2003, 1142 ss.

Damascene H., Not of This World: The Life and Teaching of Father Seraphim Rose, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 1993, 1056 ss.

Farley L., Appreciating Father Seraphim Rose, 2014, [w:] https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/appreciating-seraphim-rose/ [dostęp: 30.05.2022].

Hasło: [Samizdat] [w:] Encyklopedia Britannica, [w:] https://www.britannica.com/technology/samizdat  [dostęp: 30.05.2022].

Hayward C.J.S., What Makes Me Uneasy About Fr. Seraphim (Rose) and His Orthodox Fundamentalist Followers, [w:] https://cjshayward.com/seraphim/ [dostęp: 30.05.2022].

Katolicka Agencja Informacyjna, Patriarcha moskiewski Cyryl usprawiedliwia rosyjską „operację specjalną” na Ukrainie, „Gość Niedzielny”, 7 marca 2022, [w:] https://www.gosc.pl/doc/7392123.Patriarcha-moskiewski-Cyrylusprawiedliwia-rosyjska-operacje  [dostęp: 30.05.2022].

Klimak J., św., Drabina raju, Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2013, 440 ss.

Kowalska F., Dzienniczek: Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa, Wydawnictwo Promic, 2016, 730 ss.

Łucienko K., Prawosławnyj samizdat w Sawieckim Sajuzie, 2004, [w:] http://www.e-vestnik.ru/history/pravoslavnyj_ samizdat_v/ [dostęp: 30.05.2022].

McKemy J., Toll Houses: Truth or Lie? Unnecessary Controversy, [w:] https://www.orthodoxroad.com/toll-houses-truth-or-lie/ [dostęp: 30.05.2022].

Moss V., The Battle for the Russian Orthodox Church, 2016, [w:] https://www.academia.edu/25318530/THE_BATTLE_FOR_THE_RUSSIAN_ORTHODOX_CHURCH [dostęp: 30.05.2022], 561 ss.

Porfirije, Grounded in the Beginning: Father Seraphim Rose and the Patristic View of Creation, [w:] http://www.spc.rs/eng/grounded_beginning_father_seraphim_rose_and_patristic_view_creation  [dostęp: 30.05.2022].

Rose E.(S)., Nihilism. The Root of the Revolution of the Modern Age, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 2020, 123 ss.

Rose S., Orthodoxy and the Religion of the Future, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 1997, 242 ss.

Rose S., The Soul after Death, Platyna, Wydawnictwo św. Hermana, 1987, 2020, 300 ss.

Salij J., Co nam mówi Ojciec Serafin Rose? „Fronda. Portal Poświęcony” 2017, [w:] https://www.fronda.pl/a/o-salij-co-nam-mowi-o-serafin-rose,101572.html [dostęp: 30.05.2022].

Scott C., Father Seraphim Rose: His True Life and Private Letters, Yonkers, Regina Orthodox Press, 2000, 265 ss.

Wyszomirski T., Kim naprawdę był O. Serafin Rose? „Pismo Poświęcone Fronda” 2017, nr 13-14, [w:] https://www.fronda.pl/a/kim-tak-naprawde-byl-o-serafin-rose,102148.html [dostęp: 30.05.2022].