Wartości w polskich i rosyjskich mediach

Agata Krzywdzińska

Abstrakt

Temat wartości można rozpatrywać na rozmaitych poziomach – komunikowania wartości w misji mediów, wartości w formach i treściach medialnych, wartościach zawodu dziennikarza i dziennikarstwa. Ten artykuł skupia się na wartościach zawodu dziennikarza, jest analizą problematyki prawno-etyczno-deontologicznej zawodu oraz kultury dziennikarskiej w Polsce i Rosji.

 

Values in Polish and Russian media

SUMMARY

The journalistic ethics matter can be considered on many levels – values communicated in the media, principles in media content and values of journalism and journalism. The article is an analysis of legal, ethical and deontological issues related to journalistic profession and journalism culture in Poland and Russia.

Słowa kluczowe: kultura dziennikarska w Polsce i w Rosji, zasady dziennikarskie, etyczne, wartości, normy, polsko-rosyjskie relacje , journalistic culture in Poland, Russia, journalism ethics and principles, values, norms, Polish-Russian relations
References

Becker L. B., Vlad T., The Conceptualization and Operationalization of Country-Level Measures of Media Freedom [w:] Measures of Press Freedom and Media Contributions to Development, Seria „Mass Communication and Journalism” 2011, Vol. 4, New York–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–Oxford–Wien.

Dmitrij Kisielow, czyli patriotyzm urabiany medialnie, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/dmitrij_kisielow_czyli_patriotyzm_urabiany_medialnie_300287.html.

Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2006_07.pdf, http://centruminformacji.tvp.pl/15781040/dziennikarski-kodeks-obyczajowy-stowarzyszenia-dziennikarzy-rzeczypospolitejpolskiej, www.sdp.pl/kodeks.

Freedom of the Press: Is a Worldwide Comparison Possible and What is it Good For? [w:] Measures of Press Freedom and Media Contributions to Development, Seria „Mass Communication and Journalism” 2011, Vol. 4, New York–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–Oxford–Wien.

http://en.rsf.org/.

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html.

http://leonidparfenov.ru/biografiya/.

http://pl.ejo-online.eu/2298/wolnosc-prasy-2/czy-rankingi-wolnosci-prasy-sa-wiarygodne.

Союз журналистов России примет новый вариант Кодекса этики журналиста,

http://ria.ru/society/20131023/972125394.html.

http://rkn.gov.ru/.

http://ruj.ru/docs/itogi-2000.html.

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/russia#.UxOL 1bmYbIU.

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press#.UxNCH 7mYbIU.

http://www.irex.org/regions.

http://www.irex.org/resource/media-sustainability-index-msi-methodology.

http://www.kp.ru/daily/26033/2949758/.

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/130517111701_trusted_brands_3_large.jpg.

http://www.press.pl/opinie/pokaz/2183,Koniec-obiektywizmu-%E2%80%93-robmy_-co-chca-widzowie.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/poland.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/poland.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/poland.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/russia.

https://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE _MSI _2014_Russia.pdf.

https://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE _MSI _2015_Russia.pdf.

Jazownik L., Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie wartości, aksjologii i edukacji aksjologicznej. Analiza metadyskursywna i jej edukacyjne implikacje [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia – badania – metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007.

Journalism in Russia, Poland and Sweden – traditions, cultures and research, eds. M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, J. Hok, G. Nygren, Stockholm 2012.

Koroczenskij A., Krytyka mediów w Rosji, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2005.

Parfionow L., Trzeba chociaż nazwać rzeczy po imieniu, http://www.kresy.pl/publicy styka,reportaze?zobacz/leonid-parfionow-trzeba-chociaz-nazwac-rzeczy-poimieniu.

Puzynina J., Wartości, etyka, sacrum w języku [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005.

Skworz A., Wszyscy wiedzą, że media robią w konia odbiorców [wywiad B. Sowa, M. Birecka], 14.10.2015, http://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/502919,andrzej-skworz-naczelny-press-o-mediach-po-wyborach-obiektywizmiei-podzialach-wsrod-dziennikarzy.html.

Twaróg M., Czy istnieje obiektywizm dziennikarski?, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/226334,czy-istnieje-obiektywizm-dziennikarski,id,t.html.

Ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.

Wywiad A. Kolesnikowa z M . Wojciechowskim, Rosyjskie media niszczą cynizm i autocenzura, 10.10.2006, http://wyborcza.pl/1,75248,3676638.html.

Медведев: цензура в СМИ является поводом для вмешательства государства, 26.04.2012, http://ria.ru/politics/20120426/635779696.html.