Punktacja MNiSW

Rocznik „Kultura Słowian” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 100 punktów.