Punktacja MNiSW

Rocznik „Kultura Słowian” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW z  liczbą 40 punktów