Częstotliwość czasopisma

"Kultura Słowian" ukazuje się raz do roku w okresie między 1 grudnia a 31 stycznia. Każdy numer ma charakter tematyczny. Możliwe są również numery specjalne.