Rada naukowa

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek (Polska Akademia Umiejętności) – przewodniczący

Prof. dr hab. Petar Bunjak (Uniwersytet Belgradzki, Serbia)

Prof. dr hab. Paweł Chondzyński (Uniwersytet Humanistyczny im. Św. Tichona w Moskwie, Rosja)

Dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnava, Słowacja)

Prof. dr hab. Ivo Pospišil (Masaryk University, Brno, Czechy)

Prof. dr hab. Anna Raźny (Akademia Ignatianum, Kraków)

Prof. dr hab. Tatiana Rumiancewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś)

Prof. dr hab. Elena Smilanskaja (Wyższa Szkoła Ekonomiki, Moskwa, Rosja)

Prof. dr hab. Łoła Zwonariowa (Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)