Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Hanna Kowalska,  ORCID https://orcid.org/0000-0002-8144-4978

Sekretarz naukowy
Dr hab., prof. UJD Urszula Cierniak,  ORCID https://orcid.org/0000-0003-2958-9982

Redaktorzy tekstów obcojęzycznych
Mgr Aleksandra Stavros (język angielski)
Mgr Władimir Samsonow (język rosyjski)