Recenzenci

Recenzenci tomu XVI (2020)

prof. dr hab. E. Wartanjan, Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (FR)

prof. dr hab. M. Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. J. Paszkiewicz. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. R. Wysocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. M. Kornat, Polska Akademia Nauk dr hab. H. Głębocki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. J. Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. P. Szostok-Nowacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Zbigniew Opacki, Uniwersytet Gdański  

 

Recenzenci tomu XV (2019)

dr Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Tomasz Cychnerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Elene Fiediukina (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Kosygina, Moskwa, Rosja)

dr Aleksandra Hudymač (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Marek Inglot SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

prof. dr hab. Jerzy Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Lubow Makarowa, em. (Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze, Rosja) 

dr hab. Łarisa Prokofjewa (Państwowy Uniwersytet Medyczny im. W. Razumowskiego w Saratowie, Rosja)

prof. dr hab. Łarisa Raciburskaja (Państwowy Uniwersytet im. N. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie, Rosja)

prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Oksana Zapieka (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Kosygina, Moskwa, Rosja)

 

Recenzenci tomu XIV (2018)

dr hab., prof. UW Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UJ Dorota Gil (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab., prof. UwB Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Lubow Gennadiewna Kichniej (Moskiewski Instytut Prawa  Międzynarodowego i Ekonomiki, Rosja)

prof. dr hab. Izabela Kowalska-Paszt (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet Poznański)

dr hab., prof. UZ Dorota Kulczycka (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab., prof. UWM Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Lech Miodyński (Uniweresytet Śląski)

prof. dr hab. Siergiej Michajłowicz Pinajew (Rosyjski Uniwersytet Drużby Narodów, Moskwa, Rosja)

prof. dr hab. Lucjan Suchanek (PAU)

ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL)

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)

prof. dr hab. Anna Woźniak (KUL)

 

Recenzenci tomu XIII (2017)

dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Irina Аdelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Siergiej Bażow, Instytut Filozofi i Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. dr hab. Мichaił Gromow, Instytut Kultur Słowiańskich Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Kosygina, Moskwa

dr Aleksy Kucy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr Jelena Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Gieorgij Mielnikow, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. dr hab. Lech Miodyński, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Оleg Niemienskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Olga Tufanowa, Instytut Literatur Światowych Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Wadim Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci tomu XII (2016)

N. Maslennikowa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy (MGU)

E. Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

O. Niemenskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

W. Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

I. Adelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

A. Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Recenzenci tomu XI (2015)

dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Czajkowska

dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Aurelia Kotkiewicz

prof. dr hab. Lubow Makarowa, Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze (Rosja)

dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska