Recenzenci

Recenzenci tomu XVIII (2022)

prof. dr Maja Andjelković, Univerzitet u Kragujevcu, Serbia

dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Boguska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Anna Car, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Joanna Derdowska, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Ewelina Drzewiecka, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

prof. dr Monica Fin, Universitá degli Studi di Padova, Włochy

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Uniwersytet im. Jana Długosza, Częstochowa

dr hab. Wojciech Jóźwiak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr Dominika Kaniecka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Anna Kobylińska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Magdalena Koch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Witold Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Joanna Królak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marta Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Izabella Malej, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. dr hab. Georgi Minczew, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Roman Mnich, Uniwersytet Warszawski

dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

dr hab. Patrycjusz Pająk, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Pekaniec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Krystyna Pieniążek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr Magdalena Roguska-Németh, Uniwersytet Warszawski

prof. dr Nada Savković, Univerzitet Union, Novi Sad, Serbia

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Roman Sliwka, UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Elżbieta Solak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Lucyna Spyrka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Ewa Szperlik, UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. dr Svetlana Tomin, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia

prof. dr hab. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Monika Zielińska-Dziubińska, Uniwersytet Warszawski

 

 

Recenzenci tomu XVII (2021)

prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UŁ Marian Broda, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, Uniwersytet Warszawski

doc. dr hab. Fiodor Gajda, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (Rosja)

doc. dr Olga Gusiewa, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu (Rosja)

doc. dr hab. Géza Horváth, Pázmán Péter Catholic University (Węgry)

ks. prof. dr hab. Marek Inglot SJ , Papieski Uniwersytet Gregoriański (Włochy)

prof. dr hab. Witold Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Henryk Litwin, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Izabella Malej, Uniwersytet Wrocławski

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Aleksander Naumow, Ca’ Foscari Venezia (Włochy)

dr hab. prof. UAM Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., prof. ucz. Halina Rarot, Politechnika Lubelska

dr hab. prof. KUL Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Polska Akademia Umiejętności

dr hab. prof. UAM Ewa Szperlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UŁ Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki

 

Recenzenci tomu XVI (2020)

prof. dr hab. E. Wartanjan, Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (FR)

prof. dr hab. M. Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. J. Paszkiewicz. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. R. Wysocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. M. Kornat, Polska Akademia Nauk dr hab. H. Głębocki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. J. Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. P. Szostok-Nowacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Zbigniew Opacki, Uniwersytet Gdański  

 

Recenzenci tomu XV (2019)

dr Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Tomasz Cychnerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Elene Fiediukina (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Kosygina, Moskwa, Rosja)

dr Aleksandra Hudymač (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Marek Inglot SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

prof. dr hab. Jerzy Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Lubow Makarowa, em. (Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze, Rosja) 

dr hab. Łarisa Prokofjewa (Państwowy Uniwersytet Medyczny im. W. Razumowskiego w Saratowie, Rosja)

prof. dr hab. Łarisa Raciburskaja (Państwowy Uniwersytet im. N. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie, Rosja)

prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Oksana Zapieka (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Kosygina, Moskwa, Rosja)

 

Recenzenci tomu XIV (2018)

dr hab., prof. UW Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UJ Dorota Gil (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab., prof. UwB Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Lubow Gennadiewna Kichniej (Moskiewski Instytut Prawa  Międzynarodowego i Ekonomiki, Rosja)

prof. dr hab. Izabela Kowalska-Paszt (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet Poznański)

dr hab., prof. UZ Dorota Kulczycka (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab., prof. UWM Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Lech Miodyński (Uniweresytet Śląski)

prof. dr hab. Siergiej Michajłowicz Pinajew (Rosyjski Uniwersytet Drużby Narodów, Moskwa, Rosja)

prof. dr hab. Lucjan Suchanek (PAU)

ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL)

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)

prof. dr hab. Anna Woźniak (KUL)

 

Recenzenci tomu XIII (2017)

dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Irina Аdelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Siergiej Bażow, Instytut Filozofi i Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. dr hab. Мichaił Gromow, Instytut Kultur Słowiańskich Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Kosygina, Moskwa

dr Aleksy Kucy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr Jelena Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Gieorgij Mielnikow, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. dr hab. Lech Miodyński, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Оleg Niemienskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Olga Tufanowa, Instytut Literatur Światowych Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

dr Wadim Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

prof. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci tomu XII (2016)

N. Maslennikowa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy (MGU)

E. Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

O. Niemenskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

W. Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

I. Adelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

A. Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Recenzenci tomu XI (2015)

dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Czajkowska

dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Aurelia Kotkiewicz

prof. dr hab. Lubow Makarowa, Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze (Rosja)

dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska