Indeksacja w bazach danych

      Erih PLUS

       ICI Journals Master List

       Biblioteka Nauki

 

Katalogi, bibliografie i wyszukiwarki naukowe:

       Arianta

       Google Scholar

       PBN Polska Bibliografia Naukowa

       Most Wiedzy

       MIAR

       Worldcat