Kontakt

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

kultslow.redakcja@pau.krakow.pl

Urszula Cierniak e-mail: umc222@wp.pl
Hanna Kowlaks-Stus e-mail: kowalska.hanna@gmail.com
Lucyna Nowak (redaktor) e mail: lucyna.nowak@pau.krakow.pl

 

Wydawnictwo PAU

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl