Wzory umów dla Autorów

     
Umowa wydawnicza   PDF  
Umowa wydawnicza w języku angielskim   PDF  
Formularz recenzencki    WORD  

 

Uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, proszę odesłać:

a) w formie papierowej na adres:
Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo,
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

b) w formie elektronicznej, jako skan podpisanego wydruku,
na adres email: kultslow.redakcja@pau.krakow.pl.