Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

       „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” jest pismem o blisko dwudziestoletniej tradycji istnienia w świecie naukowym slawistyki. Ukazuje się ono od roku 2001 jako rocznik. Nieprzerwanie jego wydawanie trwa od 2012 roku. Od roku 2015 funkcjonuje w dwóch wersjach: drukowanej (ISSN 2451-4985) oraz online (e-ISSN 2543-9561). W latach 2001-2015 (z przerwą w latach 2009-2011), pismo wychodziło pod tytułem „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, co odzwierciedlało jego pierwotny charakter rocznika będącego pokłosiem posiedzeń i prac Komisji Kultury Słowian PAU. Otwarcie się pisma na publikacje Uczonych spoza kręgu Komisji Kultury Słowian PAU i dostosowywanie go do wymogów czasopism indeksowanych w międzynarodowych bazach danych, zadecydowało o zmianie nazwy na obecną. „Kultura Słowian” zachowała ciągłość numeracji i stała się kontynuatorką misji czasopisma-poprzednika. W ostatnich latach pismo nie przestaje się doskonalić i stara się odpowiadać światowym wymogom naukowym, stając się coraz bardziej pożądanym miejscem publikowania tekstów naukowych wybitnych specjalistów z dziedziny slawistyki z różnych części świata.

 

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, Fenomen zapomnienia w kulturach Słowian

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Opublikowano online: 2022

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Sortuj według

„Zabveniju ne podlezhit”. Blokada Leningradu w dokumentach epoki oraz we współczesnym odbiorze społecznym

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 9-21
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.001.16353

O tym nie trzeba mówić. Czeska (nie)pamięć o wysiedleniu Niemców

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 23-38
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.002.16354

Amnezja zaprojektowana. Albański kompleks etnogenetyczny we współczesnej ocenie macedońskiego środowiska intelektualnego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 39-52
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.003.16355

Zaboravljanje traume – Goli otok u jugoslovenskoj semiosferi

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 53-66
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.004.16356

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 67-80
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.005.16357

Zapomnienie/przemilczenie jako strategia kreowania narodowych kultur Serbów i Czarnogórców (casus św. Savy)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 81-94
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.006.16358

Ziemia zapomniana. Dziennik podróży na Ruś Zakarpacką „Z neznámej zeme k Ľ”. Bohuša Nosáka-Nezabudova

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 95-106
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.007.16359

Srednjovekovne teme u srpskoj književnosti za decu: zaborav i sećanje kao instrumenti ideologije

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 107-116
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.008.16360

Zaborav i ideologija. O recepciji i sudbini hrvatskih književnih kritičara koji su objavljivali za Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 117-126
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.009.16361

Część II. Konteksty filozoficzne i religijne

Zapomniane formy – przypomniane treści. Wątki maladyczne w staroserbskich mikrotekstach

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 129-146
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.010.16362

Sztuka pamięci. O spektaklu „Memoria” w kontekście koncepcji kultury tragicznej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 147-160
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.011.16363

Bunin, chrześcijaństwo i rewolucja

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 161-172
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.012.16364

Elementy duchowości prawosławnej ocalone od zapomnienia w Anglosferze: mytarstwa w myśli Ojca Serafina Rose’a

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 173-188
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.013.16365

Część III. Konteksty literackie i językowe

Zapomnienie jako utrata tożsamości we współczesnej prozie czeskiej i chorwackiej (Katerina Tučková „Wypędzenie Gerty Schnirch”, Ivana Šojat-Kuči „Unterstadt”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 191-202
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.014.16366

Zapomnienie a pamięć zmanipulowana („Granica zapomnienia” Siergieja Lebiediewa)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 203-216
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.015.16367

Zapomniany motyw dalmatyńskiej mamki a modelowanie wyobrażeń o Dalmacji w prozie Milana Begovicia, Vladana Desnicy i Enza Bettizy

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 217-230
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.016.16368

W poszukiwaniu kobiecych tradycji literackich. Zapomniane poetki słowackie pierwszej połowy XX wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 231-240
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.017.16369

Powtórzenie jako konsekwencja zapomnienia w powieści Wiaczesława Rybakowa „На мохнатой спине”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 241-250
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.018.16370

Przyszłość niemożliwa. Zapominanie i formy zapomnienia w „Schronie przeciwczasowym” Georgiego Gospodinowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 251-260
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.019.16371

Świadectwo wbrew zapomnieniu – reminiscencje Evy Grlić i Jeli Godlar między literaturą i egzystencją

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 261-270
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.020.16372

Anonimna poezija u srpskoj književnosti 18. veka

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 271-280
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.021.16373

Zapomniane miejsca Europy Wschodniej w zbiorze opowiadań węgierskiej pisarki Noémi Kiss pt. „Rongyos Ékszerdoboz” („Sfatygowane puzderko na biżuterię”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 281-290
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.022.16374

Zaboravljena književnopovijesna zagonetka: hrvatska epizoda Irine Aleksander-Kunjine

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 291-302
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.023.16375

Powieść generacyjna jako konfrontacja z „pierwszą pamięcią” („Granica zapomnienia” Siergieja Lebiediew)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 303-316
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.024.16376

Gmina żydowska albo kile lub kehilá. Rozwój żydowskiego etnolektu czeszczyzny oraz proces jego zapominania w XX i XXI wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 317-328
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.025.16377

Zapomnienie jako utrata tożsamości w powieściach „Cień księdza Piotra” oraz „Ja za wodą, ty za wodą” Danuty Mostwin

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 329-342
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.026.16378