Polska Myśl Pedagogiczna,IV (2018), Numer 4

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa tomu: Janina Kostkiewicz, Dominika Jagielska

Słowa kluczowe: scouting, pedagogy, pedagogical thought, scouting methodology, scouting pedagogy, scouting education, indirect education, liberal education, philosophy of education, vision, utopia, change, individual, society, relationships, bond, subjectivity, upbringing, Neo-Thomism, beauty, art, aesthetic education, artistic education, humanism, harmony, objectivism, Kazimierz Kowalski, Karol Górski, Barbara Żulińska, nation, state, patriotism, globalism, integration processes, moral development, tradition, eugenics, Catholic pedagogy, woman, woman's issue, the interwar period, Neo-Thomistic pedagogy, perfection, virtue, efficiency, morality, Catholic ministry, priest, formation, integral personality, Lednica movement, reform, school, education, The Theory of Positive Disintegration, humanistic social pedagogy, national culture, levels of mental growth, cultural sociology, logocreative dynamisms of culture, types of cultural reductionism, cultural personality, Pawel Wlodkowic, student, educator, visual disability, dignity, suffering, person, personal and existential pedagogy, engagement, humanistic resocialisation pedagogy, State Department of Education and Science in Krzeszowice, Stanislaw Jedlewski, phenomenology, personalism, pedagogical anthropology in Edith Stein’s theses, educators from the margin, socialist/communist pedagogy, humanistic pedagogy, ideology, Young Pioneers, Komsomol, Soviet Russia, A New Man, Homo Sovieticus, indoctrination, pioneer, Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska), West Prussia, Pomerania, education for women, organic work, historical watershed, war as watershed, unchangeable ideal, new agressive ideology, biography, value, axiology, sermon, homily, love, marriage, family, priest-educator, Catholic ministry for students, Christianity

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Sortuj według

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.001.8640

Kształcenie ogólne – wizja pedagogiczna czy utopia? W sprawie translokacji teorii kształcenia ogólnego w powojennym dyskursie pedagogicznym w Polsce

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 31 –58
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.002.8641

Spór o koncepcję społeczeństwa i wartość jednostki jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 59–90
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.003.8642

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 93 –112
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.004.8643

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu. Refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878–1949) – konteksty współczesne

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 113–130
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.005.8644

Eugenics and the Woman Question in the Works of Selected Polish Catholic Humanists in the Period 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 131–149
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.006.8645

Doskonałość jako kategoria pedagogiczna. Poszukiwania w obszarze pism polskich neotomistów

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 151–161
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.007.8646

Polskie koncepcje pedagogiczne

Pedagogia Jana W. Góry OP jako przykład programu wychowania zorientowanego na integralny rozwój osoby

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 165–180
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.008.8647

Zarys myśli społeczno-pedagogiczna Tadeusza Łopuszańskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 181–190
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.009.8648

Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 191–208
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.010.8649

Mądrość wychowawcza Elżbiety Czackiej FSK ujawniona w stosunku do ludzi niewidomych i słabowidzących

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 209–221
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.011.8650

Pedagogika zaangażowania. Teoria i praktyka wychowania w ujęciu Janusza Tarnowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 223–237
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.012.8651

The Origin of Humanistic Resocialisation Pedagogy in the Thought of Stanislaw Jedlewski: The Case of the State Department of Education and Science in Krzeszowice

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 239–253
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.013.8652

Fenomenologicko- personalistická filozofia výchovy Edity Steinovej a jej úvahy o výchove ženy

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 255–273
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.014.8653

Z historii polskiej myśli pedagogicznej

Pedagogika i pedagodzy z marginesu wobec głównego nurtu pedagogiki socjalistycznej 

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 277–295
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.015.8654

Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 297–321
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.015.8654

Edukacja kobiet wiejskich w Prusach Zachodnich w poglądach Anastazji z Czarlińskich Pospieszyłowej (1801–1878)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 323–342
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656

Po wojnie. Pedagogiczne ideały w wybranych artykułach z lat 1945–1949

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 343–358
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656

Aksjologia wychowania chrześcijańskiego do miłości – małżeństwa – rodziny w kaznodziejstwie i pedagogii ks. Juliana Michalca (1922–1988)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 359–390
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.018.8657

ARCHIWUM

Kobieta – obywatelka (wybór i oprac. Dominika Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 393–399
Data publikacji online: 28 maja 2018

Ze wspomnień pedagogów i ich wychowanków: Bogusław Homicki. Pedagogika Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” podstawą pracy wychowawczej w placówkach jego imienia 

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 401–408
Data publikacji online: 28 maja 2018

Recenzje i sprawozdania

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 411-417
Data publikacji online: 28 maja 2018

REDAKCJA POLECA (przygotowała: Janina Kostkiewicz)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 418-421
Data publikacji online: 28 maja 2018