RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Abstrakt
  • Aleksander Nalaskowski. Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł. Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Kraków – Warszawa 2017, ss. 275  385
  • Recenzja książki prof. Mariana Surdackiego pt. Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2015, ss. 650  388
  • Wiesław Partyka, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2017, ss. 480  390
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.