Kobieta – obywatelka (wybór i oprac. Dominika Jagielska)

Apolonja Koperska

Abstrakt

Prezentowany tekst pierwotnie został zamieszczony w pierwszym numerze czasopisma „Przewodnik Społeczny”, wychodzącym od roku 1919/20 do 1939, poświęconym Kierownictwu Stowarzyszeń Polskich. Por. Apolonia Koperska, „Kobieta-obywatelka”. Przewodnik Społeczny 1 (1919/20): 37-42. W niniejszym opracowaniu zachowano oryginalną składnię, stylistykę i interpunkcję, z małymi wyjątkami, które potraktowano jako błędy drukarskie (wszelkie zmiany zostały oznaczone przypisami).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.