Zarys myśli społeczno-pedagogiczna Tadeusza Łopuszańskiego

Andrzej Ryk

Abstrakt

Outline of The Social and Pedagogical Thought of Tadeusz Łopuszański

The article portrays Tadeusz Łopuszański, an outstanding, though slightly forgotten, Polish educator and animator of social life. His social and scientific work coincided with a difficult time in Poland’s history. He started working in Kraków already in times of partitions, only to perform ministerial functions in successive governments in free Poland. After sanacja comes to power, Łopuszański abandons politics and continues pedagogical work by implementing the so-called Rydzyna experiment. After the Second World War, he contributes to pedagogical discourse, if only with his words, writing a special appeal to the Polish nation.
Słowa kluczowe: pedagogy, reform, school, education
References

Dropiowski, Tadeusz. Nasza szkoła średnia, krytyka jej podstaw i konieczność reformy. Kraków: 1906.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tadeusz-jan-
pawel-lopuszanski.

Łopuszański, Tadeusz. Tezy. Od pedagogiki narodowej do pedagogiki europejskiej. Warszawa-Rydzyna: Wydawca Zamek SIMP w Rydzynie, Nakładem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, 2000.

Nawroczyński, Bogdan. „Z archiwum teorii wychowania”. W: Studia z Teorii Wychowania, nr 1(18), 2017: 103–107.

Szkoła rydzyńska. Dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego, praca zbiorowa. Warszawa-Rydzyna: Wydawnictwo Kawdruk, 2013.

Wierzbicki, Zbigniew T. „Wprowadzenie”. W: Tezy. Od pedagogiki narodowej do pedagogiki europejskiej. Warszawa-Rydzyna: Wydawca Zamek SIMP w Rydzynie, Nakładem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, 2000.

Wierzbicki, Zbigniew T. „Życie i dzieło Tadeusza Jana Łopuszańskiego”. W: Szkoła rydzyńska. Dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego, praca zbiorowa. Warszawa-Rydzyna: Wydawnictwo Kawdruk, 2013.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.