Polska Myśl Pedagogiczna,V (2019), Numer 5

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2019

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: pedagogy, education, pedagogical comparative science, orthodoxy, heterodoxy, heterogeneity, Poland, modern/contemporary pedagogical thought, scientific schools, pedagogy of animating activities, Polish pedagogy, the essence of animation, the aspects of animating activities, the social role of an animator 1, pedagogy of culture, Polish pedagogy in 1918–1939, philosophy of values, pedagogy of values, general pedagogy, axiology, values Introduction, człowiek, wolność, filozofia wychowania, wychowanie według Tischnera, moral reasoning, morality, man, development, social education, social values, social virtues, heritage, culture, transcendence, myth, tomizm, realizm, filozofia klasyczna, paideia, kultura, edukacja, Janusz Korczak, system opieki nad dzieckiem, dziecko opuszczone, samotność, Kazimierz Dąbrowski, Prywatne Gimnazjum Męskie im. Stefana Batorego w Lublinie, Catholic University of Lublin, elementarz, szkoły na wsi, sieć szkolna, uwarunkowania i konstruowanie sieci szkolnej, reformy edukacyjne, educational ideals, female educational ideals, education in interwar period, educational ideals in Poland, Adam Rodziński’s pedagogy, literatura dla dzieci, pedagogika, Stanisław Jachowicz, metoda naukowa mediewisty, związek filozofii z nauką w epoce Średniowiecza, Witelo jako uczony i filozof, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, „Przewodnik Gimnastyczny «Sokół »”, ruch sokoli, działalność sportowa, działalność wychowawcza, Galicja, Tadeusz Strumiłło, scout, scouting, pedagogical creativity, dissemination scout movement, wychowanie moralne, etyka, teologia moralna, prasa polska, Prusy Zachodnie

POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Sortuj według

Pedagogika człowieka samotnego? Kilka refleksji na temat pedagogiki Janusza Korczaka w perspektywie jego Pamiętnika

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 179–193
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.009.11104

Lublin Teachers, Lecturers and Masters of Kazimierz Dąbrowski. Discovering the Biography

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 195-207
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.010.11105

Koncepcje i dorobek Mariana Falskiego nadal są przydatne

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 209–223
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.011.11106

Female Educational Ideals in Polish Periodicals on Pedagogy in the Years 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 225–243
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.012.11107

Pedagogical Clues in Adam Rodziński’s Ethical Personalism

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 245–254
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.013.11108

O związkach pedagogiki z literaturą dziecięcą w świetle sylwetki Stanisława Jachowicza

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 255–271
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.014.11109

Badania Aleksandra Birkenmajera nad filozofią Witelona jako inspiracja do zmiany oceny średniowiecza w programach edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 273–290
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.015.11110

Powstanie i działalność wychowawcza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na przełomie XIX i XX wieku w Galicji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 291–311
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.016.11111

Tadeusz Strumiłło’s Writing and Scout Activities

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 313–326
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.017.11112

Wychowanie moralne w świetle „rozpraw obyczajowych” publikowanych na łamach „Katolika Dyecezyi Chełmińskiej” w latach 1849–1850

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 327–343
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.018.11113

KIERUNKI ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

Main Development Lines of Polish Pedagogy from Socialist Orthodoxy to Postmodern Heterogeneity

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 17–51
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.001.11096

Concepts of Animating Activities Developed and Constructed on the Ground of Polish Pedagogy: Historical-Comparative, Political-Institutional, and Paradigmatic-Applied “Loops”

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 53–68
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.002.11097

ANTROPOLOGIA I AKSJOLOGIA JAKO RAMY ROZWOJU PEDAGOGIKI I MYŚLENIA O WYCHOWANIU

Philosophy of Values as an Inspiration and the Basis of the Directions in the Development of Educational Science in Poland (1918–1939)

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 71–91
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.003.11098

Axiological Problematic Aspects in the Works by the Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 93–107
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.004.11099

Człowiek – wolność – dobro – prawda jako horyzont myślenia o wychowaniu w filozofii Józefa Tischnera

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 109-122
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.005.11100

Teoria rozumowania moralnego – zarys syntezy

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 123–141
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.006.11101

NEOTOMISTYCZNE INSPIRACJE POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Mythological Narrative and the Issue of Common Space as a Goal of Education

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 145–160
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.007.11102

Paideia jako uprawa potencjalności człowieka zmierzająca do pełni jego człowieczeństwa. Wprowadzenie do klasycznej filozofii edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 161–176
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.008.11103

RECENZJE

Mikołaj Krasnodębski, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, 2019, ss. 157, ISBN 978-83-611-4082-5

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 347–352
Data publikacji online: 13 grudnia 2019

Sylwia Winnik, Dziewczęta z Auschwitz. Głos ocalonych kobiet, Warszawa: Wydawnictwo Muza. Sport i Turystyka, 2018, ss. 303, ISBN 978-83-287-0837-2

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 353–356
Data publikacji online: 13 grudnia 2019

Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019, ss. 282, ISBN 978-83-809-5301-7

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 357–359
Data publikacji online: 13 grudnia 2019