Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019, ss. 282, ISBN 978-83-809-5301-7

Dominika Jagielska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.