Mikołaj Krasnodębski, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, 2019, ss. 157, ISBN 978-83-611-4082-5

Mariusz Gizowski

Abstrakt

Mikołaj Krasnodębski, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, 2019, ss. 157, ISBN 978-83-611-4082-5

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.