Koncepcje i dorobek Mariana Falskiego nadal są przydatne

Rafał Piwowarski

Abstrakt

The Concepts and Achievements of Marian Falski Are Still Useful

Professor Marian Falski to many people, especially the older generation – is associated with the longest-used primer in Poland, which Falski was the author. For people involved in the organization of education and educational policy, as well as the history of education – the activity of M. Falski is associated with the broadly understood organization of education in the first years after the First World War (and for the next several decades) – primarily with the design of the school network, guidelines related to rural education. In later years Professor Falski spoke about the reforms of the entire school system – including on secondary education (significant work on “Mid-level education issues”), on the concept of collective municipal schools, or on the reformed education and works of the Committee of Experts at the beginning of the seventies of the twentieth century, preparing a report on the state of education.

Słowa kluczowe: elementarz, szkoły na wsi, sieć szkolna, uwarunkowania i konstruowanie sieci szkolnej, reformy edukacyjne
References

Falski, Marian. „Fragmenty prac z zakresu oświaty 1900–1944”. Studia Pedagogiczne XXXI (1974).

Falski, Marian. „Fragmenty prac z zakresu oświaty 1945–1972”. Studia Pedagogiczne XXVII (1973).

Falski, Marian. Materjały do projektu sieci szkół powszechnych (pisownia oryg.). Warszawa: Książnica-Atlas, 1925.

Falski, Marian. Problematyka organizacyjna szkolnictwa średnich szczebli. Wrocław: Ossolineum, 1966.

Kurdybacha, Łukasz (red.). Historia wychowania, t. 1. Warszawa: PWN, 1965.

Mały rocznik statystyczny 1939. Warszawa: GUS, 1939.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Okoń, Wincenty. Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Piwowarski, Rafał. „Marian Falski – w stulecie niepodległości”. W: Sto lat polskiej oświaty (1918–2018), red. Hanna Markiewiczowa i Iwona Czarnecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019.

Piwowarski, Rafał. Optymalizowanie sieci szkolnej. Warszawa: IBP, 1983.

Piwowarski, Rafał. „Problem szkół zbiorczych według Mariana Falskiego”. Kwartalnik Pedagogiczny 3/4 (1983), 119–127.

Wroczyński, Ryszard. Marian Falski i reformy szkolnictwa w Rzeczypospolitej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.