Lublin Teachers, Lecturers and Masters of Kazimierz Dąbrowski. Discovering the Biography

Ryszard Skrzyniarz

Abstrakt

In the article I would like to show Prywatne Gimnazjum Męskie im. Stefana Batorego, the so-called ‘Lublin School’, as an educational environment which, on the threshold of formation of Polish statehood and in the first years of the young state’s functioning, was able to attract many scholars and create a climate friendly to the development of young people, many of whom became eminent scholars, writers, artists, clergy and lawyers. One of them was, among others, Kazimierz Dąbrowski (1902–1980), a psychiatrist, psychologist and pedagogue, doctor of medicine and philosophy, creator of the theory of positive disintegration, who between 1916 and 1923 studied in it. I would like to present people whom Dąbrowski encountered while studying in Lublin and who, thanks to their personality, charisma and scientific achievements, influenced the development of a young man, eager for knowledge.

Słowa kluczowe: Kazimierz Dąbrowski, Prywatne Gimnazjum Męskie im. Stefana Batorego w Lublinie, Catholic University of Lublin, education
References

Araszkiewicz, Feliks. “Feliks Kotowski (1895–1929)”. In: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (“Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie. Lublin 1906–1936, red. Zygmunt Kukulski. Lublin: (n.p.) 1936.

Baranowska, Aneta. “Józef Chałasiński – przypadek inteligenta postępowego”. Glaukopis 9/10 (2007–2008), 274–287.

Bibik, Barbara. “O profesorze Stefanie Srebrnym – tłumaczu i inscenizatorze słów kilka”. Rocznik Toruński 39 (2012), 207–221.

Bielski, Konrad. Most nad czasem. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1963, 33.

Dąbrowski, Kazimierz. “Burzą się podnieść”. ITD. Tygodnik Studencki 2 (1981), 19.

Dąbrowski, Kazimierz. “Możliwości świadomego rozwoju”. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego 3 (1978).

“Do Kolegów i Koleżanek!”. W Przyszłość 2 (1922), 16.

Dulewicz, Stanisław. “Józef Zbigniew Arlitewicz”. In: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (“Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie. Lublin 1906–1936, red. Zygmunt Kukulski. Lublin: (n.p.) 1936.

Fita, Stanisław. “Feliks Araszkiewicz. Regionalista – naukowiec – pedagog”. In: W kręgu Hieronima Łopacińskiego, ed. Henryk Gawarecki et al. Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1977, 113–125.

Gawroński, Bohdan. “Nota biograficzna”. In: Kazimierz Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN, 1989, 7–13.

Gierszon, Urszula. Zarys biografii Konrada Bielskiego, http://urszulagierszon.cba.pl/?p=229 (access: 29.10.2019).

Godziszewski, Władysław, Juszczakowski, Kazimierz. “Historia Zakładu (1906–1936)”. In: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (“Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie. Lublin 1906–1936, red. Zygmunt Kukulski. Lublin: (n.p.) 1936.

Heski, Al. “Młodzież a szkoła”. W Przyszłość 2 (1922), 1–2.

Iwaniuk, Janusz. “Życie i rozwój naukowy Kazimierza Dąbrowskiego”. Zdrowie Psychiczne 26 (2) (1985), 18–24.

Jarosiewicz, Henryk. “O teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-egzystencjalnego modelu rozwoju osoby”. Horyzonty Psychologii 3 (2013), 7–52.

Kalinowska-Witek, Barbara. “Antoni Krzyżanowski – nauczyciel i dyrektor prywatnego żeńskiego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Wacławy Arciszowej w Lublinie w latach 1929–1939”. Roczniki Teologiczne 62 (2015), 11, 95–117.

Kobierzycki, Tadeusz. Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej. Analiza filozoficzna. Warszawa: Biblioteka IFiS PAN, 1988.

Kobierzycki, Tadeusz. Krótki biogram naukowy Kazimierza Dąbrowskiego, https://dezintegracja.pl (access: 29.10.2019).

Kobierzycki, Tadeusz. “Summaries: Profesor dr Kazimierz Dąbrowski (1902–1980)”, transl. Anna

Przybyłek. Heksis: Scientific-didactic quarterly devoted to problems of person, health, creativity and spirituality 1–3 (2000) (22–24), 276–279.

Konarski, Stanisław. “Ptaszycki Stanisław Ludwik”. In: PSB, vol. 29. Kraków–Wrocław–Warszawa: Ossolineum, 1986.

Krasuski, Florian, ks. “Kazimierz Juszczakowski”. In: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (“Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie. Lublin 1906–1936, red. Zygmunt Kukulski. Lublin: (n.p.), 1936.

Kukulski, Zbigniew. “Wstęp”. In: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (“Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie. Lublin 1906–1936, red. Zygmunt Kukulski, Lublin: (n.p.), 1936.

Libera, Zdzisław. “Wiktor Hahn (9 września 1871 – 2 listopada 1959) [obituary note]”. Pamiętnik Literacki 51 (1960), 2, 599–604.

List of lectures and list of university institutions. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922–1923.

Mazur, Piotr Stanisław, Kiereś, Barbara, Skrzyniarz, Ryszard, Płazińska, Agata. Jacek Woroniecki. Kraków: Akademia Ignatianum, 2019.

Mikołajczyk, Joanna. Rozwój w trudzie egzystencji. Aksjologiczno-egzystencjalne aspekty Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012.

Niedziela, Maurycy Lucjan OP. “Woroniecki OP i jego troska o nową świadomość chrześcijaństwa w Polsce”. In: Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (praca zbiorowa). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Pastuszka, Józef, ks. “Henryk Jakubanis (1879–1949). Wspomnienie pośmiertne”. Roczniki Filozoficzne 2/3 (1949/1950), 344–346.

Rogowska-Stangret, Monika. Roman Wiktor Ingarden, https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden (access: 29.10.2019).

Roszkowski, Wojciech. “Rostworowski Antoni Jan”. In: PSB, vol. 32. Kraków–Wrocław–Warszawa: Ossolineum, 1989–1991, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-jan-rostworowski (access: 29.10.2019).

Świątek, Włodzimierz. “Kazimierz Dąbrowski – dramat cierpienia i rozwoju”. Zdrowie Psychiczne 2 (1983).

Urbankowski, Bohdan. “Człowiek, który rozumiał poetów (w piątą rocznicę śmierci profesora Kazimierza Dąbrowskiego)”. Poezja 11 (1985), 55–56.

Wereszycki, Henryk. Historia polityczna Polski 1864–1918, wyd. II popr. i rozsz. Paris: Wydawnictwo Libella, 1979.

Wołk, Katarzyna. “Sztuka wychowania Kukulskiego w Szkole Lubelskiej w latach 1930–1936”. In: eadem, Zygmunt Bolesław Kukulski (1890–1944) – pedagog, wychowawca i społecznik. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2018, 119–128.

Zakościelna, Ewa. “Życie i dzieła prof. dr. hab. medycyny/filozofii Kazimierza Dąbrowskiego, czyli pasja rozwoju i trud istnienia”. Zdrowie Psychiczne 2–3 (1981).

Żak, Piotr. “Biografia”. Charaktery 11 (2005).