Axiological Problematic Aspects in the Works by the Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

Lucyna Dziaczkowska

Abstrakt

This article is an attempt to analyse the axiological aspects of the works by the classics of Polish general pedagogy. Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski, were the creators of works constituting the foundation of this subdiscipline in our country. Creating general pedagogy as an objectified, meta-theoretical, analytical discipline, they were somewhat obliged to a certain distance towards the matter of values and evaluation in upbringing. At the same time, each of these pedagogues was the author of an original theory of upbringing, against which one can trace their specific approach to axiological matters and the presence of the latter in upbringing reality. An analysis of the works of the selected pedagogues on the subject of values and evaluation leads to questions about contemporary problems of pedagogy and upbringing practices in this area.

Słowa kluczowe: general pedagogy, axiology, values Introduction
References

Chmaj, Ludwik. Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Krüger, Heinz-Herman. Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie, 1981.

Kunowski, Stefan. Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2003.

Nalaskowski, Stanisław. Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997.

Okoń, Wincenty. Wizerunki pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2000.

Polny, Roman. “K. Sośnicki, ‘Pedagogika ogólna’”. Nowa Szkoła 3/4 (1950), 220–226. Rodziewicz, Ewa. “Kazimierz Sośnicki”. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. V, R–St, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2006, 863–864.

Rynio, Alina. “Wprowadzenie”. In: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz. Lublin: Drukarnia im. A. Półtawskiego, 2011, 9–12.

Skrzyniarz, Ryszard. “Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”. In: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz. Lublin: Drukarnia im. A. Półtawskiego, 2011, 13–41.

Skrzyniarz, Ryszard. “Sylwetki byłych profesorów i wykładowców pedagogiki KUL”. In: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz. Lublin: Drukarnia im. A. Półtawskiego, 2011, 51–52.

Sośnicki, Kazimierz. Istota i cele wychowania. Warszawa: “Nasza Księgarnia”, 1967.

Sośnicki, Kazimierz. “Jak rozumieć pedagogikę filozoficzną?”. In: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. III. Księga druga. Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, red. Stefan Wołoszyn. Kielce: Dom Wydawniczy “Strzelec”, 1998, 97–103.

Sośnicki, Kazimierz. “Ku teorii wychowania państwowego”. In: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. III. Księga pierwsza. Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, red. Stefan Wołoszyn. Kielce: Dom Wydawniczy “Strzelec”, 1998, 479–489.

Sośnicki, Kazimierz. Pedagogika ogólna. Toruń: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny, 1949.

Sośnicki, Kazimierz. Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967.

Sośnicki, Kazimierz. Teoria środków wychowania. Warszawa: “Nasza Księgarnia”, 1973.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.