Towards the Social and Cultural Integration. Around the book Social Services in Work with Refugees on Polish German Cross-border Region (ISBN 978-83-7867-771-0)

Jacek Bylica

Abstrakt

Towards the Social and Cultural Integration. Around the book Social Services in Work with Refugees on Polish German Cross-border Region (ISBN 978-83-7867-771-0)

References

Aas, Katja F. Globalization & Crime. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore: Sage Publications, 2006.

Alramadan, Hamad. “Moja droga z Syrii do Niemiec”. In: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim, eds. Barbara Kromolicka, Anna Linka. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, 127–129.

Clark, Janet. “Beyond Empathy: An Ethnographic Approach to Cross-cultural Social Work Practice”, http://www.mun.ca/cassw-ar/papers2/clark.pdf (access: 22.02.2020).

Giroux, Henry A. “Pedagogia pogranicza w wieku postmodernizmu”. In: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, eds. Henry A. Giroux, Lech Witkowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018, 221–242.

Górny, Agata, Grabowska-Lusińska, Izabela, Lesińska, Magdalena, Okólski, Marek. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Granosik, Mariusz, Gulczyńska, Anita. “Empowerment i badania w pracy socjalnej”. In: Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, eds. Anita Gulczyńska, Mariusz Granosik. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014, 15–23.

Green Paper, COM/2004/0811 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004DC0811 (access: 18.02.2020).

Huntington, Samuel L. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2018.

Iwański, Rafał. “Migracje a proces starzenia się ludności Polski – wyzwania i konsekwencje”. In: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim, eds. Barbara Kromolicka, Anna Linka. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, 39–48.

Jomma, Fuad. “Od pasywnej do aktywnej polityki społecznej. Zwrot w szwedzkim systemie pomocy uchodźcom”. In: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim, eds. Barbara Kromolicka, Anna Linka. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, 27–38.

Lech, Adam. “Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 65 (2013), 183–195.

Linka, Anna. “Wro/gościnność – ośrodek teatralny ‘Kana’ wobec problemu uchodźstwa i ‘kryzysu migracyjnego’”. In: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim, eds. Barbara Kromolicka, Anna Linka. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, 101–117.

Nikitorowicz, Jerzy. “Edukacja międzykulturowa w kontekście dylematów integracji imigrantów w warunkach wielokulturowości”. In: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, ed. Artur Paszko. Krakow: Willa Decjusza, 2011, 11–30.

Rymsza, Marek. “Jak pomagać etycznie i skutecznie. Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej”. In: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim, eds. Barbara Kromolicka, Anna Linka. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, 13–26.

Szkudlarek, Tomasz. “Pedagogika międzykulturowa”. In: Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 1, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa: PWN, 2003, 415–424.

Urban, Bronisław. “Procesy globalizacyjne a społeczna ekskluzja i możliwości reintegracji nowej kategorii dewiantów”. In: Różnice, edukacja, inkluzja, eds. Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ars Educandi Monografie, vol. 5, 2015, 257–267.

Welch, Michael, Schuster, Liza. “Detention of Asylum Seekers in the US, UK, France and Italy: A Critical View of the Globalizing Culture of Control”. Criminal Justice, 5 (4) (2005), 331–355.

Welsch, Wolfgang. “Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury”. In: Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, part 2, ed. Roman Kubicki. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998, 195–222.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.