Posłowie do drugiego wydania Polskiej myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego

Agnieszka Skulimowska

Abstrakt

Posłowie do drugiego wydania Polskiej myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego

References

Autor nieznany, „Polska myśl pedagogiczna”. Przegląd Pedagogiczny 17–18 (1938).

Chmaj, Ludwik. „Polska myśl pedagogiczna”. Chowanna 10 (1939).

Dobrowolski, Stanisław. „Życie i dorobek Bogdana Nawroczyńskiego”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1962).

Hellwig, Jan. „Okres poznański w działalności naukowej Bogdana Nawroczyńskiego”. W: Bogdan Nawroczyński – uczony, humanista, wychowawca, red. Anna Mońka-Stanikowa, Stefan Mieszalski, Alicja A. Kotusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1996.

Kaczorowski, Henryk. „Nawroczyński Bogdan”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004.

Kaczorowski, Henryk. Z dziejów polskiej myśli pedagogicznej. Opinogóra: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Mazowiecki w Opinogórze, 2013.

Kupisiewicz, Czesław, Mońka-Stanikowa, Anna. „Bogdan Nawroczyński”. Nowa Szkoła 3 (1972).

Mońka-Stanikowa, Anna. „Bogdan Nawroczyński – Człowiek i Dzieło”. W: Bogdan Nawroczyński – uczony, humanista, wychowawca, red. Anna Mońka-Stanikowa, Stefan Mieszalski, Alicja A. Kotusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1996.

Mońka-Stanikowa, Anna. Bogdan Nawroczyński. Dzieła wybrane, t. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Mońka-Stanikowa, Anna. „Przemówienie”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1974).

Nawroczyński, Bogdan. Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne, wyd. 1. Lwow–Warszawa: Książnica – Atlas, 1938.

Nawroczyński, Bogdan. Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe i cechy charakterystyczne, wyd. 2, maszynopis. Warszawa: Archiwum PAN, sygn. III-213, j.a. 1, 2, 3.

Nawroczyński, Bogdan. Przedmowa do drugiego wydania „Polskiej myśli pedagogicznej” (Warszawa: Archiwum PAN), sygn. III-213, j.a. 1.

Nawroczyński, Bogdan. Wspomnienia starego pedagoga, maszynopis. Warszawa: Archiwum PAN, sygn. III-213, j.a. 41, 42, 43.

Nawroczyński, Bogdan. „Ze wspomnień”. Nowa Szkoła 3 (1972).

Nowak, Jadwiga. „W stulecie urodzin Bogdana Nawroczyńskiego”. Oświata Dorosłych 7 (1982).

Okoń, Wincenty. „Jubileusz Bogdana Nawroczyńskiego”. Przegląd Pedagogiczny 1 (1972).

Okoń, Wincenty. Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Osińska, Wanda. „Bogdan Nawroczyński”. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 19/3 (1974).

Pęcherski, Mieczysław. „Przemówienie”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1974).

„Przemówienie prof. dr. Bogdana Nawroczyńskiego”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1962).

Retter, Hein. „Bogdan Nawroczyński i Peter Petersen. Wymiana listów w sprawie nieudanego projektu”. W: Bogdan Nawroczyński – uczony, humanista, wychowawca, red. Anna Mońka-Stanikowa, Stefan Mieszalski, Alicja A. Kotusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1996.

Suchodolski, Bogdan. „Nawroczyński Bogdan, Polska myśl pedagogiczna”. Nowa Książka 1 (1939).

Umowy i korespondencja w sprawach wydawniczych. Warszawa: Archiwum PAN, sygn. III-213, j.a. 33.

Wojnar, Irena. „Jubileusz Profesora Doktora Bogdana Nawroczyńskiego”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1962).

Wołoszyn, Stefan. „Przemówienie”. Kwartalnik Pedagogiczny 3 (1974).

Netografia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski (dostęp: 19.03.2018).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.