Wytyczne wychowania (wybór i oprac. Justyna Golonka)

o. Jacek Woroniecki OP,

Justyna Golonka

Abstrakt

Niepublikowany dotąd tekst w formie kompletnego trzystronicowego maszynopisu, napisanego najprawdopodobniej osobiście przez o. Jacka Woronieckiego, znajduje się w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (Archiwum o. Jacka Woronieckiego: S39/221, O. Jacek Woroniecki: Wytyczne wychowania; ok. 1944 r.). W opracowaniu ukazującym całość tekstu zachowano oryginalną składnię, stylistykę i interpunkcję. Źródło datowane jest na trzeci kwartał roku 1944.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.