Destigmatisation Process within Henryk Józewski’s Volhynian Experiment

Łukasz Szwejka

Abstrakt

In the social sciences and liberal arts, the issue of labelling is an important field of analysis for a better understanding of the functioning of an individual in a group. The labelling theory has been developing since the 1950s, mainly in the United States. This theory found considerable interest also among the Polish resocialisation thought. The reversal of social labelling, that is the start of the destigmatisation process, seems particularly important from the readaptation perspective. In the paper, the discussion on destigmatisation is related to the Volhynian social policy project implemented between 1928 and 1938 by Henryk Jozewski which was later called the ‘Volhynian Experiment’. The aim of the experiment was a normalisation of the Polish-Ukrainian relations which during the Second Polish Republic remained tense.

Słowa kluczowe: Henryk Józewski, Volhynian Experiment, destigmatisation, labelling theory
References

Abucewicz, Monika. “Problem narkomanii w Polsce – ujęcie konstruktywistyczne”. In: Badanie problemów społecznych 2, ed. Jerzy Kwaśniewski. Warszawa: IPSIR UW, 2006, 21–51.

Allman, Dan. “The Sociology of Social Inclusion”. SAGE Open (2013), 1–16.

Becker, Howard. Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Błachut, Janina, Gaberle, Andrzej, Krajewski, Krzysztof. Kryminologia. Gdańsk: Arche, 2007.

Cieplucha, Piotr. “Prometeizm i koncepcja międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP”. Studia Prawno-Ekonomiczne XCIII (2014), 39–55.

Davies, Norman. Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Foucault, Michel. Historia seksualności. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2010.

Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Warszawa: Aletheia, 1998.

Foucault, Michel. Narodziny biopolityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Garland, David. The Culture of Control. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

Józewski, Henryk. Zamiast pamiętnika. Paryż– Kraków –Warszawa: Instytut Literacki Kultura, Instytut Książki, 2017.

Kęsik, Jan. “Henryk Józewski – polityk (1892–1981)”. Niepodległość i Pamięć 10/1 (2003), 161–177.

Kitsuse, John I. “Coming Out All Over: Deviants and the Politics of Social Problems”. Social Problems 28 (1) (1980), 1–13.

Komosa, Julita. “II Rzeczpospolita we współczesnej historiografii ukraińskiej”. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej LIV (1) (2019), 193–222.

Konopczyński, Marek. “Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości”. In: Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, eds. Marek Konopczyński, Beata M. Nowak. Warszawa: Pedagogium, 2008, 69–86.

Lamont, Michele. “Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality”. American Sociological Review 83 (3) (2018), 419–444.

Libera, Paweł. “Polski prometeizm. Jak ewoluował i jak z nim walczono?”. Pressje 22/23 (2010), 89–97.

Łoś, Maria. “Teorie społeczeństwa a koncepcje dewiacji”. In: Zagadnienia patologii społecznej, ed. Adam Podgórecki. Warszawa: PWN, 1976, 151–173.

Mędrzecki, Włodzimierz. Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Mitzner, Piotr. “Konspiracje Henryka Józewskiego”. In: Henryk Józewski, Zamiast pamiętnika. Paryż– Kraków –Warszawa: Instytut Literacki Kultura, Instytut Książki, 2017.

Reid, Anna. Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988–2015. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.

Siemaszko, Andrzej. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Snyder, Timothy. Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Urban, Bronisław. “Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej”. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych LVII (2004), 145–155.

Wargacki, Stanisław. “Zjawisko paniki moralnej jako wyznacznik granic moralności”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika 18 (2009), 7–20.

Warren, Carrol A.B. “Destigmatization of Identity: From Deviant to Charismatic”. Qualitative Sociology 3 (1) (1980), 59–72.

Wereszycki, Henryk. Pod berłem Habsburgów. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015.

Zimbardo, Philip. Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.