Władysław Korniłowicz (1884–1946) in the Current of Catholic Culture Pedagogy

Jan Kochel

Abstrakt

The article presents the character and pedagogical activity of Władysław Korniłowicz –a priest, a servant of God, an educator, spiritual director and co-founder of the Work of Laski near Warsaw. After graduating from the Catholic University of Freiburg, he was ordained a priest in the chapel of the Seminary in Krakow (6 April 1912). In 1912–1914, he continued his doctoral studies in Freiburg. After returning to the country, he took up pastoral and educator’s work in various school and educational centres in Poland (including Zakopane, Warsaw, Gora Kalwaria, Leszno, Włocławek, Lublin, and Laski near Warsaw). The Reverend Korniłowicz served as school prefect, vicar in the parish, archivist and notary of the Archdiocesan Curia, censor and reviewer of textbooks for teaching religion, director of the Boarding School for Student Priests of the Catholic University of Lublin [KUL], cofounder and spiritual director of the Work of Laski (Triuno: blind, lay people and collaborators of the Society for the Care of the Blind and the Congregation of the Franciscan Sisters Servants of the Cross). His formative and educational activity is situated in the current of Catholic pedagogy of culture which consists in preparing man to participate in the world of cultural values and develop spiritual forces on this basis as well as to create new values. In his formation and educational process, Fr. Korniłowicz drew on the ideas of scouting, personalism, neo-Thomism, the Franciscan movement and the Benedictine liturgical renewal.

Słowa kluczowe: Władysław Korniłowicz, cultural pedagogy, personalism, liturgical education
References

Books:

Korniłowicz, Władysław pr. Chrześcijańska odbudowa świata w świetle nauki o Ciele Mistycznym. Warszawa: Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, 1938.

Chapters in collective works – Korniłowicz, Władysław pr.: “Konferencje rekolekcyjne dla kapłanow”. In: Z teorii i praktyki głoszenia Słowa Bożego, ed. Waldemar Wojdecki. Warszawa: WSSL, 1976, 7–8, 56.

“Listy”. In: Elżbieta Czacka, Władysław Korniłowicz, Tadeusz Federowicz. Listy. Laski–Warszawa: Zgromadzenie Siostr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2007, 103–130.

“Liturgia”. In: Przewodnik po literaturze religijnej, ed. Jacek Woroniecki. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1927, 229–265.

“Praca nad ożywieniem ruchu liturgicznego w Polsce”. In: Pamiętnik piątego zjazdu w Łodzi 3 IV – 5 IV 1929 r. Łodź: Związek Zakładow Teologicznych w Polsce, 1929, 250–262.

“Rekolekcje społeczne”. In: Księga Pamiątkowa z Międzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu 1934. Gniezno: “Studia Gnesnensia”, Vol. XII, 1935, 6–20.

“Znaczenie wychowawcze liturgii”. In: Pamiętnik pierwszego zjazdu odbytego we Włocławku 30 X – 1 XI 1921 r. Włocławek: WTN, 1921, 50–57.

Articles in magazines – Korniłowicz, Władysław pr.:

“Adwent”. Tygodnik Powszechny 48 (1946), 89.

“Akcja liturgiczna”. Prąd 5–6 (1929), 372–377.

“Alma Mater Lublinensis. Sprawozdanie z życia i działalności Konwiktu”. Przegląd Katolicki 27 (1925), 418–419.

“Instrukcja liturgiczna”. Charitas Christi 2 (1927), 21–31.

“Instrukcja liturgiczna. Odnowienie życia liturgicznego na parafii”. Charitas Christi 1 (1928), 7–9.

“O moralnym i intelektualnym wyrobieniu sodalisow przez nabożeństwa i zebrania”. Sodalis Marianus 1 (1924), 1–11.

“Przemowienie na Zjeździe Kuźniczanek”. Kuźniczanka 7–8 (1931), 132–137.

“Światu potrzeba miłości”. Głos Brata Alberta 5–6 (1939), 62–67.

“Wartości kulturalno-wychowawcze liturgii”. Miesięcznik Katechetyczno-Wychowawczy 25 (1936), 14–25.

Notes from conferences, speeches, homilies of the Divine Word collected by the Franciscan Sisters of the Cross (FSC/XWK Archive): “Droga Krzyżowa. Laski, 2.04.1938”. Laski: 1938, formato B5, 8. In: AFSK/XWK, 251.

“Konferencje dla siostr w Laskach, 16–20.10.1937”. Laski: 1937, formato B5, 21. In: AFSK/XWK, 251.

“Konferencje O. Wł. Korniłowicza dla siostr w Żułowie w latach 1940/1941” [Żułow: 1940/1941], formato A4, 44. In: AFSK/XWK, 251.

“Myśli o tajemnicy Przemienienia Chrystusa z rekolekcji O. Władysława Korniłowicza (1940–1946)”, formato B5, 67. In: AFSK/XWK, 227.

“Notatki z konferencji 15–24.10.1936”. Laski: 1936, formato B5, 63. In: AFSK/XWK, 1251.

“Ojciec Święty [Pius XII] a wojna i sytuacja obecna”. Żułow: 1944, formato A4, 9. In: AFSK/XWK, 153.

“Ostatnie rekolekcje ś.p. Ojca Korniłowicza – 29.12.1945–6.01.1946”, formato B5, 67. In: AFSK/ XWK, 251.

“Pozycja Ojca Świętego w świetle roztropności i mądrości polityki Watykanu” [Żułow: 1940], datt., formato A4, 5. In: AFSK/XWK, 153.

“Przemiana a wywrot”. Żułow: 1944, datt., formato A4, 11. In: AFSK/XWK, 153.

“Przemowienie Sługi Bożego ks. Korniłowicza do skautow przed uroczystym złożeniem przyrzeczenia skautowego (1915)”. In: AFSK/XWK, 12.

“Przemowienie Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza na posiedzeniu grona rodzicow skautow” 17th Oct 1915. In: AFSK/XWK, 12.

“Przemowienie Sługi Bożego wygłoszone na zebraniu rodzicielsko-nauczycielskim w Prywatnym gimnazjum Realnym w Zakopanem”. No date / 1914 or 1915. In: AFSK/XWK, 12.

“Rachunek sumienia według cnot teologicznych i kardynalnych, Konferencje rekolekcyjne dla siostr w Żułowie, 25.09.–4.10.1941”. Żułow: 1941, formato B5, 132. In: AFSK/XWK, 251.

“Szkic przemowienia Sługi Bożego ks. W. Korniłowicza, przed odebraniem przyrzeczenia skautowego. Kuźnice (1915)”. Text written by the hand of the Servant of God. In: AFSK/XWK, 12.

Studies:

Ceglarek, Roman. Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Regina Poloniae”, 2018.

Czerwik, Stanisław. “Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej”. In: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 20022, 33–40.

Frankiewicz, Stefan. “Ojciec Władysław Korniłowicz”. In: Ludzie Lasek, ed. Tadeusz Mazowiecki. Warszawa: Biblioteka “Więzi”, 1987, 90–106.

Gajda, Janusz. “Pedagogika kultury”. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, ed. Tadeusz Pilch, Vol. IV. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2005, 160–166.

Gorski, Karol. Wychowanie personalistyczne. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1936.

Heret, Reginald. Prawo harcerskie. Komentarz według Świętego Tomasza z Akwinu, trans. Stanisław Sedlaczek, Witold Sawicki. Krakow: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. Reprint of issue from 1939.

John Paul II. “List apostolski Vigesimus quintus annus. Notitiae 25 (1989), 387–423.

Kamiński, Aleksander. Nauczanie i wychowanie metodą harcerską. Warszawa: Nasza Książka, 1948.

Kostkiewicz, Janina. “Foerster Fryderyk Wilhelm”. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2003, 1153–1155.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Krakow: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013.

Kostkiewicz, Janina. Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera. Krakow: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008.

Krolikowski, Piotr. “Mercier Desire Joseph”. In: Encyklopedia katolicka, Vol. XII. Lublin: TN KUL, 2008, 560–561.

Landy, Teresa. “Formacja katolicka w dwudziestoleciu”. Znak 11 (1959), 365–383.

Landy, Teresa, Wosiek, Rut. Ksiądz Władysław Korniłowicz. Warszawa: Biblioteka “Więzi”, 2003.

Marylski, Antoni. “Ksiądz Władysław Korniłowicz 1884–1946”. Znak 18 (1963), 659–674.

Milerski, Bogusław. “Pedagogika kultury”. In: Pedagogika. Podręcznik akademicki, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Vol. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, 220–231.

Możdżeń, Stefan. “Maritain Jacques”. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. III. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2004, 71–74.

Niszczota, Emilia Janina. Ojciec wszystkich poszukujących. Sługa Boży ksiądz Władysław Korniłowicz – spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 1998.

Nowik, Grzegorz. “Wychowanie religijne w harcerstwie (1910–1939)”. Chrześcijanin w Świecie 20 (1988), 2–50.

Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2004.

Polski słownik biograficzny, Vol. XIV. Krakow: Polska Akademia Nauk, 1979, 84–88.

Rafał Łętocha, “Władysław Korniłowicz – ‘ksiądz w sutannie żywego ognia’”, Nowy Obywatel 13-4-2012, https://nowyobywatel.pl/2012/04/13/wladyslaw-kornilowicz-%E2%80%9Eksiadz-slup-w-sutannie-zywego-ognia/ (dostęp: 14.01.2020).

Rakowska, Alicja. “Korniłowicz Władysław”. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2003, 810.

Sawicki, Stefan, “Verbum – pismo i środowisko”. Znak 15 (1963), 645–662.

Sikorski, Eugeniusz. Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911–1939. Warszawa: Interpress, 1989.

Swieżawski Stefan. “Ksiądz Władysław Korniłowicz. Tomizm i liturgia”. Więź 17 (1974), 59–65.

Śliwerski, Bogusław. Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji. Krakow: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016.

Tchorzewski de, Andrzej M. Pedagogika ogólna. Wielopostaciowość – Rudymenta – Meandry – Dylematy. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.

Wit, Zbigniew. “Korniłowicz Władysław”. In: Encyklopedia katolicka, Vol. IX. Lublin: TN KUL, 2002, 862–863.

Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.

Wosiek, Rut. Ksiądz Władysław Korniłowicz – kapłan wśród ludzi. Laski–Warszawa: Zgromadzenie Siostr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2009.

Wyszyński, Stefan. “Ksiądz Władysław Korniłowicz”. Tygodnik Powszechny 50 (1946), 1.3.

Wyszyński, Stefan. Nasz Ojciec Ksiądz Władysław Korniłowicz. Warszawa: Siostry Loretanki, 1980.

Wyszyński, Stefan. “Pieśń o Ojcu – w trzydziestą rocznicę śmierci ojca Korniłowicza”. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 67 (1977), 152–157.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.