Awangarda tradycji. Głos w sporze o tożsamość współczesnego mężczyzny ks. Adama Rybickiego w pracy Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelpin 2020, ss. 303. ISBN 978-83-8127-578-1

Anna Sajdak-Burska

Abstrakt
References

Bourdieu, Pierre. Męska dominacja, tłum. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004.

Cordes, Paul Josef. Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał. Pelpin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2005.

Eichelberger, Wojciech. Zdradzony przez ojca. Warszawa: Wydawnictwo Drzewo Babel, 2015.

Eliade, Mircea. Inicjacja, obrzędy i stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, tłum. Krzysztof Kocjan. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Mitscherlich, Alexander. Auf dem Weg zur vaterlososen Gesellschaft. Munchen: R. Piper & Co. Verlag, 1963.

Nalaskowski, Aleksander. „Alternatywność szkoły jako kolejny etap jej kryzysu”. W: tegoż, Widnokręgi edukacji, 311–326. Kraków: Impuls, 2002.

Rohr, Richard. Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości, tłum. Grzegorz Baster. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

Rybicki, Adam. Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy. Pelpin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2020.

Turczyk, Małgorzata. „Ochrona dziecka w sytuacji rozstania rodziców: konceptualizacja przedmiotu badań”. Rocznik Pedagogiczny 42 (2019): 197–204.

Witkowski, Lech. Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona. Toruń: Wydawnictwo WIT-GRAF, 2000.

Witkowski, Lech. „Młodość i tożsamość w cyklu życia. Zarys koncepcji Erika H. Eriksona”. W: tegoż,  Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE, 2007.

Witkowski, Lech. „Edukacja przez pryzmat teorii społecznej Jurgena Habermasa”. W: tegoż, Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE, 2007.

Witkowski, Lech. „O problemie tożsamości w cyklu życia”. W: tegoż, Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE, 2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.