Two Stops with Přemysl Pitter (1895–1976)

Jiří Prokop

Abstrakt

The Czechs have given the world many important personalities, including pedagogues. In addition to the well-known Jan Amos Komensky (1592–1670), we can also name Gustav Adolf Lindner (1828–1887). But for a long time another important pedagogue personality of the 20th century, Přemysl Pitter, remained unknown to the world. In today’s world of intolerance it’s worthwhile to pay attention to the activities of a man who cherished the values by which he lived his life: “Without love, without human compassion with one another, nothing will stand”2. These are the words of the humanist Přemysl Pitter, a Czech Protestant-oriented thinker, educator, writer, publicist, radical pacifist, and social worker. He founded the famous Prague educational institute “MiličHouse” during the Second World War, and despite strict prohibitions, he visited and supplied the Jews during that time. After the war, he applied for confiscated castles around Prague, where he took care of impoverished German, Jewish, Polish, Czech, and other children. After the establishment of the communist regime, he was forced to flee the country. There was no word of him for many years. But why was his birth declared a UNESCO anniversary? Why did he receive one of the highest state awards of the Czech Republic from President Vaclav Havel? This text addresses such questions. The journey through the life of this exceptional man is like a limited service bus route, consisting of only two stops: and these two stops I present here.

Słowa kluczowe: Přemysl Pitter, Milič House, “Operation Castles”, social work, pedagogue
References

“Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzove”. https://www.npmk.cz/ (visited: 5.12.2019).

Blaha, Petr. “Pittrovy pedagogicke zasady v jeho romanech pro mladež”. Hovory 9 (2003): 55–56.

Evropsky humanista Přemysl Pitter (1895–1976), sbornik z mezinarodni konference. Středokluky: Z. Susa pro NFPP a OF, 2014.

Faltusova, Magdalena. Miličův dům Přemysla Pittra na pražskem předměsti. Přiklad česko-německo-židovskeho soužiti. Praha: Daniel, 2008, 24.

Kohn, Pavel. Kolik naděje ma smrt: židovske děti z povalečne akce “zamky” vzpominaji. Brno: L. Marek, 2000.

Kohn, Pavel. Můj život nepatři mně: čteni o Přemyslu Pittrovi. Praha: Kalich, 1995.

Kosatik, Pavel. Sam proti zlu. Život Přemysla Pittra (1895–1976). Praha, Litomyšl: Paseka, 2009.

Krieger, Hans. “Der Anklang an Schlosser der Hoffnung. Bayerische Staatszeitung, from 26.04.2002.

Drawn from: Anonymus. “Ohlas na Zamky naděje. Hovory 9 (2003): 8–82.

Kučera, Zdeněk, Štverak, Vladimir. Chrestomanie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999.

Lajskova, Lenka (ed.). Přemysl Pitter: “Nečekejme na velke chvile!”, “Akce zamky” (1945–1947) v zrcadle korespondence z let 1946–1990. Praha: NPMK, 2015.

Lajskova, Lenka. Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a povalečna doba očima izraelskeho maliře českeho původu. Praha: NPMK, 2017.

Matouš, Miroslav. Zvlaštni člověk Přemysl Pitter. Praha: Bonaventura, 2001.

Moravec, Antonin. “An article in which he captured one of the pavilions in Štiřin”. Hovory 12 (2006): 16.

Pasak, Tomaš. “Christian Humanism by Přemysl Pitter in the European Context”. Hovory 17 (2014): 26.

Pasak, Tomaš. Život Přemysla Pittra. Praha: Ustav pro informace ve vzdělavani, 1995.

Pasak, Tomaš, Pasakova, Jana. Přemysl Pitter: život pro druhe: česko-německe soužiti v dile Přemysla Pittra. Praha: Paseka, 1997.

Pitter, Přemysl. Dobrodružna ruka – vyprava pěti chlapcůk švycarskym ledovcům/ Vahu – březovy svitek o Srubu přatelstvi. Praha: L. Marek, 2005.

Pitter, Přemysl. “Dojmy z cesty do Anglie 1927” (typescript). APP (Archive of Přemysl Pitter), card. 15.

Pitter, Přemysl. “Drazi přatele! Letak Vznik, učel a cile Noveho Jeruzalema”. APP (Archive of Přemysl Pitter), kart. 1, 4.

Pitter, Přemysl. Duchovni revoluce v srdci Evropy: pohled do dějin českeho naroda. Zurich: Konfrontation Verlag, 1974.

Pitter, Přemysl. Duchovni revoluce v srdci Evropy: pohled do dějin českeho naroda, 3. čes. vydani. Praha: Kalich, 2011.

Pitter, Přemysl. “Ja a dům můj sloužiti budeme Hospodinu!”. Sbratřeni 10/2 (1934).

Pitter, Přemysl. “Jak žije mladežna předměsti?”. Sbratřeni 8/7 (1932): 1–5.

Pitter, Přemysl. “Letter from P. Pitter to A. Pohl, 15.1.1929”. APP (Archive of Přemysl Pitter), card. 178.

Pitter, Přemysl. “Letter from P. Pitter to R. Havlik 27.9.1964”. APP (Archive of Přemysl Pitter), kart. 137.

Pitter, Přemysl. “Letter of P. Pitter to A. W. Fischer, from 9.11.1959”. APP (Archive of Přemysl Pitter), card. 35.

Pitter, Přemysl. “Miličův dům na pražskem předměsti”. Kostnicka jiskry 7 (1938).

Pitter, Přemysl. Slovo Boži dětem, 1. vyd. Brno: Joža Jicha, 1947.

Pitter, Přemysl, Fierzova, Olga. Nad vřavou nenavisti. Praha: Kalich, 1996.

Přemysl Pitter – život a dilo. Praha: Pedagogicke Muzeum J. A. K., Spolek MILIDU Curych a NFPP, 1994.

“Rapporteur from MiličHouse – appendix”. Sbratřeni 1 (1934).

“Rapporteur from MiličHouse – appendix”. Sbratřeni 2 (1933).

Reakce Přemysla Pittra na obviněni ze strany ředitelstvi narodni bezpečnosti odd.V.ref.3/c, 28. Června 1946. http://praguecoldwar.cz/reakce_premysla_pittra.htm (visited: 5.12.2019).

Smolik, Jan. “Slovo Boži dětem“. Hovory 2 (1996): 45.

Štěpan, Jan. “Česko-německe vztahy na pozadi dila Přemysla Pittra”. In: Sbornik: Přemysl Pitter – život a dilo. Praha: Ped. Muz. J. A. K., Spolek MILIDU Curych a NFPP, 1994.

Štěpan, Jan. “J. Karel Skorkovsky – builder of Miličhouse”. Hovory 5 (1999): 86–89.

Štěpan, Jan. “Křesťansky humanismus Přemysla P. v evropskem kontextu”. In: Evropsky humanista Přemysl Pitter (1895–1976), sbornik z mezinarodni konference. Středokluky: Z. Susa pro NFPP a OF, 2014.

Štěpan, Jan. “Literarni odkaz Olgy Fierzove”. Hovory 6 (2002): 52.

Štěpan, Jan. “Miličův dům”. Hovory 9 (2003): 15.

The Righteous Among the Nations Database: Pitter Přemysl. http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4016936 (visited: 5.12.2019).

Vojaku Vladimire… Karel Čapek, Jindřich Groag and military service deniers. Prague: NMJAK, 2009.

Zakladni informace pro školni rok 2018/2019 [on-line] c 2008 MŠMiličův dům. [cit. 30.05.2015]. Available: http://www.milicuvdum.cz/o-skolce/-.