Praca wychowawcza z dziewczętami wykluczonymi społecznie – w ujęciu bł. Marii Karłowskiej (1865–1935)

Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Abstrakt

Educational Work with Socially Excluded Girls – in Terms of the Blessed Maria Karłowska (1865–1935)

This text presents the concept of education developed by Blessed Maria Karłowska (1865–1935). The foundress of the Congregation of the Shepherds of Divine Providence worked all her life with socially excluded people, especially girls and young women who were prostitutes. She established care and educational centers for them, where, together with her colleagues, she helped them to overcome their life crises. Several important assumptions can be distinguished in the educational system introduced by Karłowska. First of all, the social and moral development of the pupil was important. Much emphasis was placed on apprenticeship and work. Education to freedom, independence, and citizenship was also a priority, which was based on the assumptions of the pedagogy of dialogue and love. The educators had to show patience and understanding, work on the resources of the charges, and also prevent risky behaviors. Despite the passage of time, this concept has not lost its importance as it is based on universal values that are fundamental in educational work with young people at risk of social exclusion.

Słowa kluczowe: social pedagogy, social exclusion, social education, moral education, Maria Karłowska
References

Chlewicka, Aldona. „Aniela Potulicka – działaczka społeczna, patriotka i bibliofilka”. W: Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI od XX wieku, red. Krzysztof Jakubiak, 335–341. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Dobrska, Gaudiosa. „Miłość wymaga czynu”. W: Świadkowie radości. Praktyka życia konsekrowanego, red. Stanisław Suwiński, Ireneusz Werbiński, 59–80. Toruń: WN UMK, 2015.

Dobrska, Gaudiosa. Siła wezwania: życie i dzieło błogosławionej Matki Marii Karłowskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej 1865–1935, wyd. 3 popr. i uzup. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2002.

Gołdyn, Piotr. „Kilka słów o spotkaniu świętości i nierządu w przestrzeni biograficznej”. Biografistyka Pedagogiczna 1 (2016): 151–162.

Gołdyn, Piotr. „Początki pracy resocjalizacyjnej sióstr pasterek w świetle kroniki Klementyny Jaworskiej”. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne X (2008): 7–18.

Kalka, Antoni, Mitek, Maria. „System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią”. Edukacja Humanistyczna 2 (41) (2019): 65–84.

Karłowska, Maria. Duch Pasterek, oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2010.

Karłowska, Maria. Dziełko o pracy dla Sióstr Pasterek, oprac. Stanisław Suwiński. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2019.

Karłowska, Maria. Perły dla dzieweczki, oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2008.

Karłowska, Maria. Rekolekcje roczne. Zakonnica Pasterka w samotności, oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2015.

Karłowska, Maria. Rekolekcje, oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2009.

Karłowska, Maria. Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta. Notatki z rekolekcji, oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2012.

Łobozek, Marcin M. „Błogosławiona Maria Karłowska”. Folia Historica Cracoviensia XV (2010): 415–426.

Myszka, Anna. „Pedagogia sióstr pasterek [Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej]”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, t. 1, 405–443. Kraków: Impuls, 2012.

Piszczek, Wacław. Bł. Maria Karłowska. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2011.

Rady i zalecenia moralne S. B. [Sługi Bożej] Marii Karłowskiej. Zebrał Jerzy Mrówczyński. Poznań: Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, 1987.

Rozynkowski, Waldemar, Dobrska, Gaudiosa. Może i tobie Bóg udzieli łaski! O bł. Marii Karłowskiej. Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2005.

Sadowski, Maciej. „Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina Dunajewskiego w latach 1861–1894”. Studia Redemptorystowskie 10 (2012): 381–400.

Stabińska, Jadwiga. Bardzo umiłowała: Matka Maria Karłowska założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej. Jabłonowo Pomorskie: Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, 1986.

Suwiński, Stanisław. Duchowość Sióstr Pasterek: duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2002.

Szamocki, Józef. „Matka Maria Karłowska – Apostołka Dobrego Pasterza”. W: Tylko służyć, red. Włodzimierz Gałązka, t. 2, 57–62. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

Wybór pism Marii Karłowskiej. Przygot. do wyd. Joachim Roman Bar. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1981.

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, https://pasterki.pl/.