Kształt polskiej pedagogiki narodowej według Wiktora Wąsika

Rafał Charzyński

Abstrakt

The Shape of Polish National Pedagogics according to Wiktor Wąsik

The article aims to demonstrate the validity of Wiktor Wąsik’s assertions regarding the existence of a national Polish pedagogy. An analysis of the views of these thinkers shows that there are many essential pedagogical features common across these scholars, even though they lived in different epochs. This analysis also allows us to see their work as both specifically Polish and simultaneously well-harmonized within European thought.

Słowa kluczowe: Polish national pedagogics, Wiktor Wąsik, Sebastian Petrycy of Pilsno, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Bronisław Trentowski
References

Charzyński, Rafał. „Antropoteistyczna podstawa etyki Trentowskiego”. W: Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa, red. Sławomir Sztobryn, 129–136. Łodź: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, 2019.

Janeczek, Stanisław. „Ideały wychowawcze w szkołach Komisji Edukacji Narodowej – między ≫nauką moralną≪ a ≫chrześcijańską wiedzą≪. W: Humanitas i Christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, 293–318. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2009.

Kołłątaj, Hugo. Porządek fizyczno-moralny. Kraków: PWN, 1955.

Matsili, Renata. Człowiek w twórczości Petrycego z Pilzna. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno‑Ekonomicznej, 2008.

Sajdek, Wiesława. „Doskonałość człowieka jako ideał wychowawczy. Na podstawie pism Bronisława Trentowskiego”. W: Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa, red. Sławomir Sztobryn, 137–154. Łódź: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, 2019.

Starzyńska-Kościuszko, Ewa. „Uniwersalizm i narodowość filozofii i pedagogiki Bronisława Ferdynanda Trentowskiego”. W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, red. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, 8–113. Łódź: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, 2017.

Starzyńska-Kościuszko, Ewa. Bronisław Ferdynand Trentowski (1809–1869). Filozofia uniwersalna i myśli o „wyjarzmieniu” ojczyzny. Olsztyn: WN UWM, 2018.

Staszic, Stanisław. „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”. W: tenże, Pisma filozoficzne i społeczne, t. 1, 9–172. Kraków: PWN, 1954.

Sztobryn, Sławomir. „Wiktor Wąsik jako historyk wychowania”. W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, red. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, 375–383. Łódź: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, 2017.

Wąsik, Wiktor. Historia filozofii polskiej, t. 1–2. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1958–1966.

Wąsik, Wiktor. System pedagogiczny Sebastiana Petrycego z Pilzna. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1968.