Konteksty społeczne początku XX wieku a poradnictwo dla rodziców w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich

Witold Ostafiński

Abstrakt

Social Contexts of the Beginning of the 20th Century and Counseling for Parents in the Field of Care and Education in Poland

The beginning of the 20th century was a period of great popularity of guidebooks for parents, which often dealt with issues related to the care and upbringing of children in the family, and the authors focused especially on the role of the mother, assigning it a special meaning. The aim of the article is to present the content of counseling for parents on the care and upbringing of children at the beginning of the 20th century in Poland. The article also presents the position of the educators and psychologists of the time on the issues related to the upbringing and care of children in the family environment. The analyzes include publications that appeared in Poland in a period of political change that initiated changes in the approach to the tasks of the family regarding upbringing and childcare. The independence of Poland enabled the development of native pedagogical thought, which resulted in the implementation of new ideas and the creation of new concepts of education.

Słowa kluczowe: society, counseling, care, education in the 20th century
References

Adamski, Franciszek. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: WUJ, 2002.

Balicki, Zygmunt. Zasady wychowania narodowego. Warszawa: Druk E. Nicza i S-ki, 1909.

Brykczyński, Antoni. O małżeństwie i wychowaniu dzieci uwagi praktyczne dla ludu. Warszawa: Wydawnictwo Księgarni „Kroniki Rodzinnej”, 1902.

Czerniawska, Olga. „Poradnictwo”. W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, 235–236. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Draus, Jan, Terlecki, Ryszard. Historia wychowania, t. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

Foerster, Friedrich. Wychowanie człowieka. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904.

Gajewska, Grażyna. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Zielona Gora: Cogito, 2004.

Gerling, Reinhold. Dziewczyna, której za żonę brać się nie powinno, rady i wskazówki. Wiedeń: Przegląd Polski, 1921.

Hopkins, Ellice. Matka i synowie, czyli potęga kobiecości. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1906.

Jakubiak, Krzysztof. „Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej z XIX i początków XX wieku”. W: Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. Władysława Szulakiewicz, 53–96. Toruń: UMK, 2003.

Jundziłł, Juliusz. Rodzina a wychowanie. Bydgoszcz: Świadectwo, 1995.

Korczak, Janusz. Jak kocha ćdziecko. Warszawa: Jacek Santorski & CO, 1998.

Koźmian, Danuta. „Wychowawcza rola rodziny w poglądach reprezentantów pedagogiki narodowej w drugiej Rzeczpospolitej”. W: Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. Krzysztof Jakubiak, 174–201. Bydgoszcz: WSP, 1995.

Lubomirski, Jan. Encyklopedia wychowawcza. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1912.

Maksymowicz, Alicja. Pedagogika opiekuńcza. Olsztyn: WSP, 1990.

Masson, Charlotte. Wychowanie domowe. Wychowanie do lat dziewięciu. Warszawa: E. Wende, 1908.

Moszczeńska, Izabela. Dobre i złe wychowanie w przykładach. Warszawa: M. Arcta, 1904.

Pietrzak, Michał. „Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczpospolitej”. W: Kobieta i świat polityki, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, 33–52. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.

Rembowski, Józef. Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa: WSiP, 1972.

Schultz, Roman. „Elementy pedagogicznego obrazu wychowania”. W: Wprowadzenie do pedagogiki, red. Teresa Jaworska, Roman Leppert, 213–272. Kraków: Impuls, 1996.