Polska Myśl Pedagogiczna,VII (2021), Numer 7

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2021
Redakcja naukowa tomu: Dominika Jagielska, Thomas Kasper

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Pedagogiki.

Słowa kluczowe: Catholic Church, totalitarianism, upbringing, resistance, prowess, ethics, axiology, pedagogy, Primate of the Millennium, Nation, human rights, Stefan cardinal Wyszyński, social-moral upbringing, its actuality, August Hlond, person, family, Church, society, love, friendship, indifference, hate, philosophy of education, social education, conservatism, pedagogical conservative thought, Catholic pedagogy, social rehabilitation pedagogy, social pedagogy, the stages of pedagogy development, practice of social rehabilitation, social propylaxy, children’s rights, educational environment, law, humanistic social pedagogy, counseling, care, education in the 20th century, hidden curriculum, philosophical inquiry, education, postmemory, demoralisation, socialism, pseudo-education, Catholic education, Polish national pedagogics, Wiktor Wąsik, Sebastian Petrycy of Pilsno, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Bronisław Trentowski, providing reassurance, gaining reassurance, mood, hope, inter-generation dialogue, pandemic, Tadeusz Czeżowski, new media culture, iGen, Zygmunt Mysłakowski, regularity, laws, principles, rules of education, Stanisław Pigoń, memoir, values, history of education, Ludwik Jaxa-Bykowski, Poznań University, “Secret” University of the Western Lands in Warsaw, social exclusion, moral education, Maria Karłowska, political, social situation in the 1st Czechoslovak Republic after 1918, impact on education and training, school, impact on family, family education, educational periodicals, educational literature, differences in development between Slovakia and Czech Republic, Přemysl Pitter, Milič House, “Operation Castles”, social work, pedagogue

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Kardynał Stefan Wyszyński w obronie praw narodu

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 37-53
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.002.13932

Miłość – świadectwo osobowej dojrzałości. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 95-114
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.005.13935

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 19-35
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.001.13931

Społeczno-moralne przesłanie pedagogiczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 55-77
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.003.13933

Troska o człowieka i ojczyznę – drogowskazy Kardynała Augusta Hlonda z lat 1945–1948

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 79-94
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.004.13934

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Dodawanie otuchy jako forma wzmocnienia ludzkości nie tylko w czasie pandemii. Międzygeneracyjna transmisja przesłania Wincentego Kadłubka

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 247-262
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.013.13943

Etyka Tadeusza Czeżowskiego wobec kultury nowych mediów

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 263-277
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.014.13944

Konteksty społeczne początku XX wieku a poradnictwo dla rodziców w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 177-189
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.009.13939

Kształt polskiej pedagogiki narodowej według Wiktora Wąsika

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 233-246
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.012.13942

Naukowa, dydaktyczna i organizacyjna działalność Ludwika Jaxy-Bykowskiego na rzecz rozwoju poznańskiej uniwersyteckiej pedagogiki

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 311-336
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.017.13947

Pamiętnik Stanisława Pigonia (1885–1968) jako tekst o wychowaniu

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 297-309
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.016.13946

Polish Pedagogy in the Early 20th Century: The Emergence of the Concept of Children’s Rights

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 159-176
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.008.13938

Praca wychowawcza z dziewczętami wykluczonymi społecznie – w ujęciu bł. Marii Karłowskiej (1865–1935)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 337-348
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.018.13948

Prawidłowości wychowania w świetle myśli pedagogicznej Zygmunta Mysłakowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 279-295
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.015.13945

Rola lekcji filozofii wobec programu nieoficjalnego w szkole

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 191-214
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.010.13940

School and Educational Objectives of the Interwar Period in the 1st Czechoslovak Republic

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 349-364
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.019.13949

Social Pedagogy as a Source of Social Prophylactics and Social Rehabilation Theory and Practice

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 139-157
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.007.13937

Two Stops with Přemysl Pitter (1895–1976)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 365-385
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.020.13950

Upaństwowienie Salezjańskiego Domu Dziecka w Jaciążku (1951) w postpamięci

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 215-232
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.011.13941

Wychowanie społeczne w myśli konserwatywnej w Polsce 1945–1962

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 117-137
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.006.13936

ARCHIWUM

Oświata a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 403-415
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.022.13952

Społeczeństwo a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 389-401
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.021.13951

ARTYKUŁY RECENZYJNE