Mariana Morawskiego koncepcja wychowania do życia w państwie

Konrad Szocik

Abstrakt

Marian Morawski pessimistically evaluated the development seen within the second half of the 19th century. He criticized socialism and liberalism, idealism and materialism. He drew attention to the cult of technology and hard work. He predicted that this kind of civilization would lead to war. Philosophy was responsible for this dangerous turn because of its rejection of realism and common sense. Education for life in the state requires a realistic philosophy, which develops morality and a critical approach to reality.

Streszczenie

Marian Morawski pesymistycznie oceniał tendencje rozwojowe drugiej połowy XIX wieku. Krytykował socjalizm i liberalizm. Ostrzegał przed idealizmem i materializmem. Wskazywał na kult techniki i ciężkiej pracy. Przewidywał, że taka cywilizacja musi doprowadzić do wojny. Zdaniem Morawskiego odpowiedzialność za ten niewłaściwy rozwój ponosi filozofia, która odrzuciła realizm i zdrowy rozsądek. Wychowanie do życia w państwie wymaga właśnie filozofii realistycznej, która umożliwi ukształtowanie moralności i krytyczny stosunek do rzeczywistości.

Słowa kluczowe: filozofia, religia, socjalizm, liberalizm, materializm
References

Goethe J. W., Der Zauberlehring, [12.10.2014]

Leon XIII, Humanum genus. O masonerii (20 IV 1884 r.), [10.10.2014]

Leon XIII, Immortale Dei. O państwie chrześcijańskim (1 XI 1885 r.), Warszawa 2001.

Leon XIII, Libertas. O wolności człowieka (20 VI 1888 r.), Warszawa 2001. 

Morawski M., Filozofia i jej zadanie, Kraków 1899.

Morawski M., Podstawy etyki i prawa, Kraków 1930.

Morawski M., Wieczory nad Lemanem, Warszawa 1984.

Od Wydawnictwa[w:] M. Morawski, Wieczory nad Lemanem, Warszawa 1984.

Szocik K., L’Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo – Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, Volume 1, Issue 2 (2014).

Szocik K., Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku , w: Historia filozofii – meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin, red. Marcin Karas, Kraków 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.