Recenzje i omówienia

Abstrakt

Zbyszko Melosik Recenzja wydawnicza książki prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań oświatowych. Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza "Impuls", ss. 676

Andrzej Radziewicz-Winnicki Dominika Jagielska: Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, Kraków 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 273

Justyna Kusztal Barbara Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 374

  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.