Studia i rozprawy

Sortuj według

Elementy filozofii pedagogiki u Stanisława Karpowicza

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 209-220
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.011.6675

Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości: pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 39-87
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.002.6666

Myśl pedagogiczna Jacka (Adama) Woronieckiego w wybranych publikacjach z okresu 1903-1918

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 221-241
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.012.6676

Wychowanie i niepodległość: idea polskiej szkoły w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej (1907-1918)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 19-38
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.001.6665

Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 143-160
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.007.6671

Kształcenie charakteru a odrodzenie narodu polskiego: koncepcja wychowania do niepodległości Jana Ciemniewskiego (na podstawie twórczości do 1918 roku)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 255-278
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.014.6678

Kapłani dla Polski zmartwychwstałej : idee i działalność Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 113-125
Data publikacji online: 12 stycznia 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.005.6669

Tworzenie bibliotek jako działalność wspierająca wychowanie ku niepodległej Rzeczypospolitej

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 161-174
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.008.6672

Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ: studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 99-111
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.004.6668

"Polska walcząca" nie tylko podczas II wojny światowej : Bogdana Nawroczyńskiego bilans walki o państwowość, ziemie i język: na podstawie opracowania Nasza walka o szkołę polską 1901-1917

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 127-141
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.006.6670

Program wychowania narodowego "młodych do młodych" na łamach czasopisma "Zarzewie" (1909-1914)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 191-208
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.010.6674

Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji i wychowania patriotycznego: powstanie muzeów narodowych

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 175-190
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.009.6673

Mariana Morawskiego koncepcja wychowania do życia w państwie

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 241-255
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.013.6677

Symbolika roku jubileuszowego Uniwersytetu Jagiellońskiego: "kozi róg" albo "dzień ubłagania po wszystkiej ziemi waszej"

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 89-97
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.003.6667

ARCHIWUM

Nauka moralności narodowej. Obowiązki Polki. Pogadanki dla dziewcząt (wybór i oprac.: D. Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 331-346
Data publikacji online: 2015

Budujmy Polskę wewnątrz (wybór i oprac.: D. Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 321-330
Data publikacji online: 2015

Zagadnienia moralności (wybór i oprac.: Ł. Hajduk)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 309-320
Data publikacji online: 13 stycznia 2015

Problem wychowania narodowego w dzielnicy pruskiej: szkic (wybór i oprac.: A. Ryk)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 303-308
Data publikacji online: 2015

Polska: kraj bohaterów. Odczyt wygłoszony 5.11.1917 w Kopenhadze. (wybór i oprac.: J. Kostkiewicz.)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 285-297
Data publikacji online: 2015

List do Ellen Key (wybór i oprac.: J. Kostkiewicz.)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 279-285
Data publikacji online: 13 stycznia 2015

Odczyt wygłoszony w Kopenhadze 26.10.1917. (wybór i oprac.: J. Kostkiewicz)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 297-301
Data publikacji online: 13 stycznia 2015

Recenzje i sprawozdania

Recenzje i omówienia

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 348-359
Data publikacji online: 13 stycznia 2015