Wokół początków pedagogiki: w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej"

Bogusława Jodłowska

Abstrakt

We live in a time of a global educational crisis and it is therefore important that we look back for guidance to the origins of pedagogy. These origins are associated with the ancient sage, Socrates, who created the innovative concept of the moral renewal of Athenian society. Seen against earlier conceptions - those of Pythagoras and the Sophists - it reveals a revolutionary design of pedagogy. This plan, which consists of constructs currently in use in Western conceptions of humanity and education, but also constructs that remain novel and innovative, is based on the notions of elenchus and maieutics, concepts that speak to the fundamental importance of dialogue between student and teacher. The concepts of humanity and pedagogy provide sufficient foundations on which to build what I call a "Socratic pedagogy".

streszczenie

Żyjemy w czasach światowego kryzysu edukacji, dlatego ważny jest powrót do początków narodzin pedagogiki. Wiążą się one z wielką postacią starożytnego mędrca, Sokratesa, który stworzył innowacyjną koncepcję odnowy moralnej społeczeństwa ateńskiego, która na tle koncepcji wcześniejszych - Pitagorasa i sofistów - ukazuje rewolucyjny projekt pedagogiki składający się z nowatorskiej i po dziś dzień aktualnej w świecie zachodnim koncepcji człowieka oraz kształcenia/wychowania, wspartego na elenktyce i majeutyce - metodach ukazujących w dialogu drogę wychowawczego prowadzenia wychowanka. Koncepcja człowieka i koncepcja prowadzenia wychowawczego stanowią wystarczające podstawy dla zbudowania pedagogiki, którą nazywam "pedagogiką sokratejską".

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.