Wychowanie moralne: kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

Marek Mariusz Tytko

Abstrakt

This article describes the problem of moral education and the education of children's and youth's character. It presents contemporary scholarly (ethical and pedagogical) theory arising mainly out of the so called 'Philosophical School of Lublin' (metaphysical realism) and by another Realistic authors from Poland and abroad.

Streszczenie

Autor w artykule opisuje problem wychowania moralnego oraz kształtowania charakteru u dzieci i młodzieży. Pokazuje aktualną teorię naukową (etyczną i pedagogiczną) stworzoną głównie przez tzw. Lubelską Szkołę Filozoficzną (realizm metafizyczny) i innych autorów-realistów, pochodzących nie tylko z Polski.

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, charakter, kształcenie charakteru, realizm, Lubelska Szkoła Filozoficzna, etyka, pedagogika, wychowanie realistyczne, dzieci, młodzież