Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku (wybór i opracowanie Dorota Pauluk)

Abstrakt
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.