Polska Myśl Pedagogiczna,III (2017), Numer 3

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2017

Słowa kluczowe: civilization, God, philosophy, personalism, child, values, education, humanity, life, the proceedings, truth, goodness, beauty, culture, personality, subjectivity, identity, teaching, foundation, soul, ethos, conscience, family, categorical imperative, heart, morals, dialogue, fidelity, vigilance, inclusive education, inclusion, disability, special educational needs, Father Janusz Tarnowski, pedagogy of dialogue, educational dialogue, upbringing, religious education, narrative, storytelling, verbal methods, observational method, cultural watershed, war as the turning point, educational ideal, psychology and pedagogy, the part of the classical tradition in education, Stefan Szuman (1889–1972), belief, faith, creed, philosophy of being, metaphysics, ethics, philosophy of culture, human nature, pedagogy, belief and reason, virtue, non- -virtue (un-virtue), atheism, Jagiellonian University, Krakow, human rights, Christianity, man, Absolute, human dignity, John Paul II (1978–2005), Karol Wojtyła (1920–2005), Zygmunt Mysłakowski (1890–1971), communism in Poland, cultural education, culture-oriented education, pedagogy of culture, cultural education in Poland, reports on cultural education in Poland, interpretation of culture, education to art, education through art., resocialization process, adjusted people, paradigm, „new resocialization” current, polish resocialization idea, general didactics, specific didactics, methodics, reform of education, educational program, Marxism, Thomism, philosophical anthropology, integral humanism, The Department of Christian Philosophy of the Catholic University of Lublin, Neo-Thomistic pedagogy, moral virtues, catholic education, fideism, Jacek Woroniecki, Konstanty Michalski, Karol Wojtyła, Mieczysław Gogacz, temporality, change, valued life, universalism, classical triad of values, educational values, Polish scouting movement, Polish cub scouts movement, Polish cub scouts, educational organization

Studia i rozprawy

Sortuj według

Ruch zuchowy Aleksandra Kamińskiego. Wymiar pedagogiczny

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 13-29
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 31-44
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.002.7025

Pedagogika neotomistyczna w Polsce w XX wieku. Od koncepcji wychowania do teorii wychowania

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 45-61
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.003.7026

Problematyka filozoficznych podstaw pedagogiki w sporze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z marksizmem

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 63-80
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.004.7027

Subdyscypliny pedagogoki

Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe w polskiej myśli pedagogicznej – analiza wybranych problemów

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 83-93
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.005.7028

Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 95-110
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.006.7029

Edukacja kulturalna i edukacja kulturowa w Polsce po 1989 roku – próba ujęcia

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 111-128
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.007.7030

Idee - trendy - metody

Otwarcie na wiarę w filozoficzno-pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 131-146
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.008.7031

Przed wojną. Pedagogiczne idee, opinie, poglądy w wybranych czasopismach polskich z 1939 roku

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 147-161
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.009.7032

Rozwój metody narracji w wychowaniu religijnym dzieci w poglądach polskich pedagogów

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 163-174
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.010.7033

Pedagogika personalno-egzystencjalna ks. Janusza Tarnowskiego. Dialog wychowawczy jako propozycja metody wychowania we współczesnej rodzinie, szkole, społeczeństwie

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 175-191
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.011.7034

Edukacja włączająca w Polsce

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 193-205
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.013.7035

Różne ujęcia teoretyczne pojęcia cywilizacji miłości u wybranych przedstawicieli polskiej myśli pedagogicznej do 2016 roku

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 207-228
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.014.7036

ARCHIWUM

Cel i zadanie „Przeglądu Powszechnego” [wybór i opracowanie Janina Kostkiewicz]

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 231-236
Data publikacji online: 15 września 2017

Recenzje i sprawozdania

Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 240-250
Data publikacji online: 15 września 2017

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 518

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 245–255
Data publikacji online: 18 września 2017

III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016” (Kraków, 3 kwietnia 2017 roku)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 250–261
Data publikacji online: 18 września 2017

Dotychczasowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015–2017) – przesłania komunikatów programowych, fotorelacje

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 56–277
Data publikacji online: 18 września 2017