Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 518

Justyna Legutko

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.