Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Janina Kostkiewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.