Zaproszenie do publikacji vol. 8/2022

Tom 8 (2022) „Polskiej Myśli Pedagogicznej” będzie kontynuacją programu czasopisma w zakresie kreślenia mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej oraz ich charakterystyk, a także porządkowania zdarzeń i inicjatyw praktyki wychowawczej podejmowanych przez Polaków w kraju i za granicą. W szczególności chcemy go poświęcić konserwatywnej myśli pedagogicznej.

Dotychczasowe klasyfikacje kierunków rozwoju myśli pedagogicznej zawarte w podręcznikach pedagogiki nie wyróżniają polskiej odmiany pedagogicznej myśli konserwatywnej (wobec tejże mocno rozwiniętej w USA, czy w Anglii). Zakładając, że konserwatyzm bazuje na obronie porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości: religii, narodu, państwa, rodziny, hierarchii, autorytetu; że konserwatyści dążą do obrony porządku ze względu na przekonanie o ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym charakterze zmian kulturowych; że uważają iż rolą edukacji jest kształtowanie u wychowanków poczucia kulturowej tożsamości – stwierdzić musimy, że ten kierunek myśli był i jest obecny wśród polskich pedagogów.

Zgłaszane artykuły można zatem koncentrować na takich zagadnieniach jak:

• konserwatyzm jako nurt myśli pedagogicznej;

konserwatywna antropologia – wizja człowieka i jego wychowania (zawartość pism, dokumentów, koncepcje przezwyciężone, kierunki / koncepcje nowe);

konserwatywna wizja kultury i społeczeństwa;

przedstawiciele polskiej konserwatywnej myśli pedagogicznej;

Warto także stawiać pytania o wychowanie w duchu konserwatywnym jako „panaceum” na współczesną, nadmiernie skomplikowaną sytuację kulturową współczesnego człowieka.

Termin składania tekstów: 31 grudnia 2021 roku.