Dziecko i dzieciństwo w kulturze i edukacji - zaproszenie do publikacji vol. 10/2024

Dziecko i dzieciństwo w kulturze i edukacji

Redaktorka tomu 10/2024: 
Prof. US, dr hab. Urszula Chęcińska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. Dzieci są zawsze dziećmi i postępują dziecinnie.Ta poetycka parafraza z Wulgaty stanowić będzie motto kolejnego numeru „Polskiej Myśli Pedagogicznej”. Dopełniać ją będą słowa Bronisława Trentowskiego: „Dziecko ma być dzieckiem, dopóki jest dzieckiem”, stanowiące wyraz wiary  autora „Chowanny” w odnowienie „człowieka w człowieku”.

Dziecku, pojmowanemu jako wartość wszystkich kultur świata i dzieciństwu postrzeganemu jako modus vivendi, dedykowany będzie dziesiąty, jubileuszowy numer „Polskiej Myśli Pedagogicznej”. Od dziecka, jako bytu zadziwiającego, świat się przecież wiecznie zaczyna…

Dziecko i dzieciństwo w kulturze i edukacjito wielkie hasło i wielki emblemat. Ustanowione zostało z pedagogicznych myśli, uczuć i podziwów, które  pozwalają wejść w rytm dzieciństwa, pełnego wiary, nadziei i miłości. A to dzisiaj rarum est…

 

Termin przesyłania tekstów upływa 31.01.2024 r.