Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne. Nie są pobierane opłaty za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.