Międzynarodowa Rada Naukowa

Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – UMK Toruń (Polska)

Dr. hab. Edit Bodonyi – KRE Budapeszt (Węgry)

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – UJ Kraków (Polska)

Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – UKW Bydgoszcz (Polska)

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. – TU Liberec (Czechy)

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ Kraków (Polska) - Przewodnicząca Rady

Ph.D. Gracjan Kraszewski, Ass. Prof. – Department of History, University of Illinois (USA)

Prof. zw. dr Grazia Loparco – PFSE Auxilium, Rzym (Włochy)

Prof. Giuseppe Milan - Universita Degli Studi di Padova (Włochy)

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Katowice  (Polska)

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – UJ Kraków (Polska)

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, Ph.D. – UK Bratysława (Słowacja)

Prof. PhDr. Mária Potočárová, Ph.D. – KU Bratysława (Słowacja)

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. – Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)

Prof. Araceli del Pozo Armentia - Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania)

Dr hab. Marek Rembierz – UŚ Katowice (Polska)

Prof. Robert Roche Olivar (Dr.Ps.) - Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)

Prof. dr Maria Spólnik, prof. nadzw. – PFSE Auxilium, Rzym (Włochy)

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przew. KNP PAN, Dr h.c. mult., UŁ Łódź / APS Warszawa (Polska)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – APS Warszawa (Polska)

Dr Howard Williamson – Prof. of European Youth Policy, University of South Wales (Wielka Brytania)

Ph.D. Lynn W. Zimmerman, Professor Em. – Purdue University Northwest, Hammond (USA)