Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, UJ

Redaktor tekstów polskojęzycznych– Halina Hoffman, Wydawnictwo UJ

Redaktor tekstów anglojęzycznych– dr Magdalena Szczyrbak, UJ

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych– dr Robert Kołodziej, UJ

Redaktor statystyczny– dr Barbara Ostafińska-Molik, UJ

Redaktor-koordynator panelu redakcyjnego– dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

 

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM – pedagogika ogólna, metodologia nauk

dr hab. Beata Gola, prof. UJ – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ – pedagogika resocjalizacyjna i zagadnienia prawne

dr Lucas B. Mazur, UJ, Ph.D., Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts – psychologia społeczna, teoria i psychologia wychowania oraz historia idei

dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ – pedagogika szkoły wyższej, teoria i psychologia wychowania

 

Sekretarz redakcji – dr Dominika Jagielska, UJ