Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz UJ

Redaktor tekstów polskojęzycznych – Katarzyna Onderka, Wydawnictwo UJ

Redaktor tekstów anglojęzycznych – dr Magdalena Szczyrbak UJ

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych – dr Robert Kołodziej UJ

Redaktor statystyczny – dr Barbara Ostafińska-Molik UJ

Redaktor- koordynator panelu redakcyjnego– dr hab. Justyna Kusztal, Prof. UJ

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

Dr hab. Sławomir Banaszak, Prof. UAM – pedagogika ogólna, metodologia nauk
Dr hab. Beata Gola, Prof. UJ  – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury

Dr hab. Justyna Kusztal, Prof. UJ – pedagogika resocjalizacyjna i zagadnienia prawne
Dr Lucas B. Mazur UJ; Ph.D. Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts  – psychologia społeczna  i historia idei
Dr hab. Dorota Pauluk, Prof. UJ  – pedagogika szkoły wyższej, teoria i psychologia wychowania

Sekretarze redakcji – dr Dominika Jagielska UJ