Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, UJ

Redaktor tekstów polskojęzycznych – Halina Hoffman, Wydawnictwo UJ

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych – dr Robert Kołodziej, UJ

Redaktor statystyczny – dr Barbara Ostafińska-Molik, UJ

Redaktor-koordynator panelu redakcyjnego – dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

 

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM – pedagogika ogólna, metodologia nauk

dr hab. Beata Gola, prof. UJ – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ – pedagogika resocjalizacyjna i zagadnienia prawne

dr Lucas B. Mazur, UJ, Ph.D., Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts – psychologia społeczna, teoria i psychologia wychowania oraz historia idei

PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., Charles University, Praga, Czechy – filozofia i teologia wychowania, pedagogika religii

Sekretarzynie redakcji – dr Dominika Jagielska, UJ, dr Lidia Pawlusińska, Uniwersytet Szczeciński