Procedura recenzowania

Artykuły po wstępnej kwalifikacji dokonywanej przez członków redakcji są przesyłane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów o afiliacji innej niż podana przez autora.

Proces recenzowania przebiega według modelu double-blind review – autorowi nie są ujawniane nazwiska recenzentów jego artykułu, recenzenci nie znają tożsamości autora. Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w każdym numerze rocznika.

Ostateczna decyzja o kwalifikacji do druku jest podejmowana przez redaktora naczelnego czasopisma.

Wysłanie artykułu do rocznika oznacza wyrażenie zgody na powyżej przedstawioną procedurę recenzowania.