Kontakt

Adres redakcji

Redakcja rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej UJ;
31-135 Kraków,
ul. Batorego 12, pokój 12
adres e-mailowy: pmpredakcja@uj.edu.pl
Tel. (+48) 12 634 03 93

Adres wydawcy

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków