Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne, z redaktorem naczelnym, drem hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem na czele. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej – Sekretarz Redakcji, mgr red. Aleksandra Urzędowska.

ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Opublikowano online: grudzień 2020

Historia architektury i sztuki piękne w architekturze

Sortuj według

Experiences in Public Archaeology in Italy: a disciplinary field in the process of being defined

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 7-44
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.016.13077

Nowa starożytna Jerozolima – miasto wykreowane przez brytyjskie władze Mandatu Palestyny

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 45-70
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.014.13063

Urbanistyka

Wybuchowa Walencja. Futurystyczna wyobraźnia i siła tradycji w kreowaniu obrazu przestrzeni miejskich. Konkurencja i konflikt czy współistnienie i pochwała różnorodności?

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 73-92
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.011.13060

Centrum handlowe a rzeka. Studium przypadku

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 93-108
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.012.13061

Architektura krajobrazu

Projektowanie przestrzeni dla dzieci w kontekście wychowania w naturze

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 111-122
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.010.13059

Planowanie przestrzenne

Problematyka kształtowania śródmieścia miasta. Studia nad rozwojem przestrzennym Rzeszowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 125-147
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.013.13062

Architektura

Problematyka tożsamości współczesnego domu regionalnego. Dom jednorodzinny w Masłowie w Górach Świętokrzyskich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2, s. 151-171
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.015.13064