Zieleń zespołu Bismarckhütte – znaczenie dla współczesnego krajobrazu przemysłowego

Katarzyna Łakomy,

Anna Steuer-Jurek

Abstrakt

Tematem niniejszego artykuł jest kompleks przemysłowy Bicmarckhütte (obecnie Batory) w Chorzowie-Batorym na Górnym Śląsku. Zaprezentowano w nim zarówno historię rozwoju układu, jego kompozycję, jak też przede wszystkim obszary zieleni komponowanej. W oparciu o analizę przemian i stan obecny określona została jego ranga, zarówno dawniej, jak i współcześnie, w kształtowaniu krajobrazu społeczno-kulturowego tego ośrodka przemysłowego.

Słowa kluczowe: zieleń przyprzemysłowa, kompleksy przemysłowe, ogrody willowe, krajobraz miejski, Górny Śląsk